Svar till ”Sjuttio också”, PT 22/11

Partille

Anledningen till att Partillebo gör en inkomstprövning är att minimera risken för den boende att inte kunna betala sin hyra.
Inkomstprövning gäller alla som söker bostad hos oss. Beräkningsmodellen för inkomstprövningen följer Konsumentverkets riktlinjer för hur stor del av inkomsten som bör avsättas till hyran. Kravet för våra trygghetsbostäder är något lägre för målgruppen äldre d.v.s. 70+.

Har du fler frågor kring hur vi arbetar med inkomstprövning är du välkommen att höra av dig.

Katarina Elfverson
VD Partillebo AB