Svar till Katarina Elfverson, PT 6/12

Partille

Kort replik till Katarina Elfverson: Att ”minimera risker för den boende att inte kunna betala sin hyra” och därmed utesluta gamla med behov möjlighet till trygghetsboende när de inte har tillräckligt med pengar är att strunta i de äldres behov. Vad jag uttryckt från början till slut är att det är en skam att kalla boende för trygghetsboende, som utesluter de som inte kan betala.
Jag tänker också på det chockerande besked vi fick igår, vi som varje måndag troget besöker Björndammen för rehabiliteringsbad. Nu är det slut med möjlig­heten för rehabiliteringsbad i kommunen!
Behövande hänvisas till Landvetter, Göteborg eller andra närliggande kommuner. Ännu ett exempel på att penningen styr före behoven.
De som har bil och de som kan betala kan ju alltid VÄLJA spabehandling eller liknande. Är det så valfrihet ser ut? Bara för den som har pengar över? De som behöver och är hänvisade till kollektivtrafik får stå med lång näsa.
Att behandla de svagaste i kommunen på detta sätt är en skandal och i fullständig avsaknad av konsekvens­tänkande – eller?
Här krävs protester!
Sjuttio också