Partille – mitt i det varma livet…

Partille

Bakom oss har vi den varmaste sommaren i mannaminne. Jorden runt sammanstrålar därför ansvarsfyllda ledare för att finna vägarna bort från en global miljökatastrof. Även hos oss i Partille handlade höstens val i långa stycken om de framtida livsmiljöerna. Naturligen landade därför Ekoparken med sin Finngösaravin ännu en gång i debattens absoluta epicentrum: ännu en väg eller framtidsbevarad natur?
Valet ritade om den politiska kartan. Naturvännerna blev valets vinnare även om Alliansen är kvar på kommandobryggan.

Låt oss skärskåda Allianspartiernas överenskommelse så som den presenterades för en dryg månad sedan. Vad vill de fyra samverkande partierna genomföra under den kommande mandatperioden?
Ett nagelfarande blir intressant – eller snarare skrämmande. På de fyra extremt tätt skrivna sidorna blir inte Finngösaravinen omnämnd någon enda gång! Uppenbarligen kvarstår Alliansens ravindjupa meningsskiljaktigheter. Överenskommelsen rymmer – förstås – allmänt hållna avsnitt om miljö, natur och ekologi, men även om vi klumpar ihop dessa tre ord så är de färre än det enda ordet företag. Vinnare i denna ordjakt är verksamhet. Ekonomi förekommer nära fyrfaldigt oftare än ekologi och infrastruktur dubbelt upp jämfört med natur. Vad har hänt med Centerpartiet och Kristdemokraterna på några få eftervalsmånader? Har ni trumpnat till?

Men skämt åsido. Vi i Naturskyddsföreningen och Föreningen Rädda Finngösaravinen känner inte igen oss. Våra tusenfaldiga medlemmar engagerade sig med stor kraft i den valdebatt som på flerfaldiga sätt handlade om natur- och miljöfrågor. Vi gladde oss när perspektiven ofta landade i våra barns och barnbarns framtida världar. I denna stund känner vi oss därför grundlurade! Vi vet nämligen att ni kan mycket bättre än så här…

Styrelserna för Partille Naturskyddsförening och Föreningen Rädda Finngösaravinen