Hemlösa ensamkommande rekryteras för droghandeln

Partille

Barnmigranter är en extra utsatt grupp. Hur barn tas om hand avgör ett samhälles grad av myndighetsprofessionalism och humanism. Dagliga tidningsrubriker ”Unga ensamkommande tvingas sälja droger mot en sängplats-störst problem i Göteborg” uppger polisen för Sveriges Radio Ekot, beskriver om hur olika myndigheter och Sveriges politiker bryter mot mänskliga rättigheter, barnkonvention och Socialtjänstlagen.
V i Partille har gång på gång lyft frågan om ensamkommandes situation i Partille. Svaret har varit från ordförande i Social- och arbetsnämnden att Partille kommun följer de aktuella lagar som finns för målgruppen. Inspektionen för vård och omsorg har granskat och kritiserat Socialförvaltningen i Partille.

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989. Sverige ratificerade den 1990. Efter trettio år har riksdagen beslutat att barnkonventionen blir lag 2020. Barnkonventionen säger att vid alla åtgärder som rör barn, skall barnets bästa komma i främsta rummet, genom att säkerställa deras sociala trygghet, levnadsstandard, vila och fritid, utvecklingsmöjlighet och att de skyddas mot narkotika.

Sedan 2015 har vi varit många som har strejkat för en mer medmänsklig flyktingpolitik och varnat för konsekvenserna av hur ensamkommande behandlas i Sverige. När Sveriges politiker vägrar att följa mänskliga rättigheter, barnkonvention och Socialtjänstlagen kantrar vårt välfärdssamhälle, och det är inte ok! V i Partille kräver att Social- och arbetsnämnden måste redan nu överväga hur barnperspektivet ska tillämpas när det gäller alla barn. Samhället måste ges förutsättningar för att stödja att alla barn får leva som ett barn.
Vasvija Licina-Medic (V)
Ledamot Social- och arbetsnämnden