BArkivbild: BJÖRN DINAU
SAMARBETE. Grannsamverkan kan vara ett bra sätt att skydda sig mot inbrott.

Fortsatt minskning av inbrott

Partille

Den minskning av bostadsinbrott som man såg under första halvan av året håller i sig. November är normalt sett en hårt drabbad månad men i år anmäldes endast fyra inbrott, en klar förbättring jämfört med 30 stycken förra året.

Partille kommun har länge haft problem med bostadsinbrott. Efter ett trendbrott 2016 då antalet inbrott gick ned kom en rejäl smäll 2017 då inbrotten ökade med 37 procent i kommunen.

Siffrorna för 2018 är betydligt ljusare. Efter första halvan av året skrev Partille Tidning om en minskning av bostadsinbrotten och den utvecklingen ser ut att hålla i sig under andra halvan av året också.

Fram till dagens datum har polisen tagit emot totalt 90 anmälningar gällande bostadsinbrott, under samma period förra året anmäldes 131 inbrott.

November som normalt sett är en hårt drabbad månad där polisen ser en tydlig uppgång av inbrotten har i år sett helt annorlunda ut. Endast fyra inbrott anmäldes under november vilket kan jämföras med 24 stycken 2016 och 30 stycken 2017.

Tror på samverkan

– Jag vet faktiskt inte varför siffrorna går nedåt, vilket ju är fantastiskt. Man kan ju hoppas på att antalet grannsamverkanföreningar, som har ökat i kommunen, påverkar det förbättrade resultatet, säger inspektör Johan Anderland på polisen i Nordost.

Sker det inte en kraftig ökning under december kommer antalet inbrott alltså att vara betydligt färre vid årets slut jämfört med föregående år.

Johan Anderland vill dock påminna om vikten av förebyggande åtgärder för att skydda sig så gott det går.

– Det gäller att grannarna samarbetar med varandra och ser till att ”störa ut” tjuvarna. Bryt anonymiteten och hälsa på folk – var nyfikna. Hjälp varandra att få det se ut som om man är hemma om någon är bortrest. Tipsa varandra i området om ni ser något som avviker från det normala och kan tyda på att det är inbrott på gång. Hjälp varandra att hålla koll på grannarnas bostäder då dessa är bortresta, säger han.

Hjälp varandra

Just att få det att se ut som att någon är hemma är väldigt viktigt. Under hösten rapporterades det från flera håll om att misstänkta inbrottstjuvar placerat ut stenar och annat utanför ytterdörren eller på brevlådan för att se om det är någon som är hemma.

– Det kan tyda på att man har varit och rekat vid en bostad om man hittar något föremål som är placerat till exempel utanför ytterdörren då man kommer hem. Eftersom man reflexmässigt avlägsnar föremålet då man kommer hem kan tjuven när den kommer tillbaka se om föremålet ligger kvar och på så vis räkna ut att man är borta, säger ­Johan Anderland.

Enligt honom kan man tydligt se på statistiken att få av inbrotten sker inom grannsamverkansområden och därför tror han också starkt på grannsamverkanskonceptet.

– Har man en riktigt bra grannsamverkan och följer konceptet efter konstens alla regler så ska det mycket till för att man ska drabbas av inbrott.