Dålig miljöpolitik i Partille

Partille

Just idag sitter hela världens politiker och försöker lösa problemet med klimatförändringen.
Här är det tvärt om! I sin iver att bli en förstad till Göteborg vill man förtäta kommunen och har nu drivit igenom en ny detaljplan speciellt för området Halle­gårdsvägen/ Östra Fjällvägen i Sävedalen för att kunna bygga tre höghus med 40 lägenheter. Samma gäller området Finngösaravinen. Kommunen ger sig inte. Allt för ökad ekonomisk vinning för kommunen.

Politiskt säger de att de vill förtäta varsamt enligt senaste orienteringsplanen, vilket skall verka som en mjuk variant och kan då ev. köpas av kommuninnevånarna. Verkligheten är en annan.

Tomten man vill bebygga är skog som är en del av Bockemossen och som vilar på ett berg. Tomten skänktes 1935 genom ett gåvobrev av en samhällsförning i Sävedalen till kommunen med förbehållet att den skall bestå som en allmänning och får inte bebyggas.

Det struntar politikerna i och nu vill man skövla skogen, en lunga i området som idag även inhyser många fridlysta växter och träd, fridlysta djur så som fladdermöss, olika grodarter samt hackspett och många andra fågelarter. Man vill spränga bort berget som skogen vilar på och kan allvarligt påverka 35 klimatsmarta bergvärmeanläggningar negativt som finns ovanför området.

Det allvarligaste är att under byggtiden på uppskattat två år kommer hundratals skolbarn som går fram och tillbaka varje dag på idag redan trånga villagator, speciellt vintertid,utan trottoarer att utsättas för stor fara när deras skolväg påverkas av många stora tunga fordon som lastbilar, långtradare, grävmaskiner, andra arbetsfordon. Förmodligen kommer en hel del arbetsbyssjor att ställas upp runt området vilket även det påverkar alla negativt.

Ugglumsskolan har ju redan påverkat politikerna så att Östra Fjällvägen bara får trafikeras åt ett håll för att säkra skolvägen för skolbarnen. Detta har medfört en ökad belastning på Halle­gårdsvägen och vid byggstart kan det bli kaos runt arbetsplatsen och stor risk för olyckor för våra skolbarn.
Kommunens svar på vår oro är att de som arbetar där skall hålla sig till trafikreglerna. Vi har alla runt området överklagat bygget men politikernas lösning är dispens, dispens, dispens. Vår fina skog, alla fina växter och djur ska bort.
Nä, Gott folk. Stå upp mot våra politiker som idag driver en mycket dålig miljö­politik i Partille kommun.
Vi och framför allt våra barn är värda en bättre framtid än den som våra politiker vill skapa. Tack för ordet.

Herman