Tummen upp för tre zoner

Partille

Regionfullmäktige har beslutat att dagens drygt 70 zoner ska slås ihop till tre. Det blir också ett förenklat biljettsortiment. Nu börjar ett arbete hos Västtrafik med att planera och förbereda införandet av de nya zonerna.

Ärendet återremitterades vid regionfullmäktige 9 oktober men i tisdags tog Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen det sista och avgörande beslutet om att göra om kollektivtrafikens zonindelning. Beslutet innebär att drygt 70 zoner blir tre.

– Ett glädjande beslut och ett viktigt steg för att ta kollektivtrafiken in i framtiden. Med färre zoner är det färre kunder som behöver resa över zongräns, vilket många kunder idag upplever som krångligt. På så vis ska både biljettköp och resande bli enklare. Dessutom blir det möjligt att resa längre sträckor än idag för samma pris, vilket kommer att gynna arbetspendlingen, säger Lars Holmin (M), styrelseordförande i Västtrafik.

Alla fyra delregionala kollektivtrafikråd i Västra Götaland har sedan tidigare ställt sig bakom förslaget.

Socialdemokraterna har tidigare varit kritiska till att alla kommuner i regionen inte haft möjlighet att ha framföra sina synpunkter på förslaget. Framförallt har man velat ha kvar kommunernas möjlighet att subventionera sina invånares periodkort. Till fullmäktige lämnades därför ett tilläggs­yrkande från Blågrön samverkan, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna om att möjligheten till subventionering ska finnas kvar. Och så beslutades det också.

I samband med zonindelningen kommer även Västtrafiks biljettsortiment att förenklas och bli mer överskådligt.

– Vi behöver göra det enklare för våra kunder att betala för de tjänster vi ­erbjuder. Med en dramatiskt förenklad zonstruktur så är jag övertygad om att vi förenklar vardagen för både nuvarande och kommande kunder på ett betydande sätt. Ett måste för ett ökat hållbart resande helt enkelt, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Nu börjar ett arbete hos Västtrafik med att planera och förbereda införandet av de nya zonerna. Det handlar bland annat om anpassning av tekniska system, utbildning av förare och servicepersonal, information till kunder och en anpassning av priserna till den nya zonstrukturen. Införandet kan ske tidigast under hösten 2020.