Svar till ”Trygghet för vem?”, 8/11

Partille

Partillebo tog i september 2017 över hanteringen av kön och förmedlingen av lediga lägenheter inom kommunens trygghetsboenden. Även dessförinnan skedde en sedvanlig kredit- och inkomstprövning för att bedöma om den enskildes inkomst är av sådan storlek att hen kan klara av hyran.

Personer över 65 år har möjlighet att ansöka om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.
Vad det gäller möjligheten att få hjälp i form av hemtjänstinsatser så har alla kommuninvånare rätt att ansöka om hemtjänst och det är behovet, inte inkomsten, som styr vilken omfattning av hjälp den enskilde blir beviljad. Avgifterna för hemtjänstinsatser beräknas utifrån den sökande inkomst och boendekostnad och därifrån fastställs avgift för den hjälp personen har blivit beviljad.

Avgiften kan inte bli högre än den så kallade maxtaxan för vård och omsorg, som beslutas av riksdagen.
Oavsett vilken avgift som gäller kan den enskildes sammanlagda avgift inte heller bli högre än vad individens så kallade avgiftsutrymme tillåter. Från nettoinkomsten dras ett minimibelopp och boendekostnaden. Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov, som utgår från Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. Det utrymme som blir över kallas avgiftsutrymme. Inom detta utrymme betalar den enskilde avgifter för vård, omsorg och service. Om avgiftsutrymmet blir noll kronor eller mindre innebär detta att hen inte behöver betala för vård, omsorg och service.

Christin Hannu
Avdelningschef Vård- och omsorgsförvaltningen
Partille kommun