Svar till Christin Hannu, PT 15/11

Partille

Tack för utförlig redogörelse för reglerna den behövande möter.
Min insändare handlar om det djupt oetiska i att den gamla person, som behöver ett trygghetsboende, skall inkomstprövas och det dessutom i möte med ett bolag i stället för med en tjänsteman. Behov är behov – sen får reglerna komma, tänker jag – annars är det en skam att människovärde räknas i pengar.
Sjuttio också