Skapar meningsfull ­vardag för seniorer

Partille

Som kost- och aktivitetssamordnare inom äldreomsorgen är Veronika Anderssons uppgift att skapa en meningsfull vardag för de boende på kommunens äldreboenden.
– Det måste ges plats åt det lilla fina mötet.

I Partille har rollen som kost- och aktivitetssamordnare inom äldreomsorgen funnits i cirka tre år. I september i år tillträdde Veronika Andersson tjänsten efter ett litet glapp under sommaren.

– Mitt jobb handlar mycket om att aktivera de äldre – att öka nöjdheten och aktivitetsgraden för kommunens seniorer som bor på särskilt boende, säger hon.

I grunden är Veronika ­Andersson socialpedagog men har byggt på den utbildningen med personlig tränare, kostrådgivare och hälsokonsult.

– Jag har lite bakat ihop sjukvård och friskvård kan man säga.

Hon har tidigare arbetat med psykisk ohälsa hos barn och unga, en erfarenhet som hon tar med sig in i sin nya roll.

– Det spelar inte så stor roll om man jobbar med barn eller ungdomar eller med äldre. Det är ungefär samma behov. Vi har basala behov. Vi behöver det sociala, vi behöver mötena. Kosten är jätteviktig, strukturer är viktiga. Och vi behöver få röra på oss. Då faller ganska mycket annat på plats, säger Veronika Andersson.

Man kan säga att Veronika är spindeln i nätet som ska se till att de äldre på kommunens särskilda boenden får dessa behov tillgodosedda.
Varje år sätter aktivitetssamordnaren ihop ett program över aktiviteter på äldre­boendena.

Tror på mötet

– Den fysiska aktiviteten är väldigt viktig, inte minst för ett sunt åldrande och därför har vi sagt att det ska erbjudas på alla enheter varje vecka, berättar Veronika.

En del av aktiviteterna håller hon i själv. När PT:s utsände besöker henne på äldre­boendet i Furulund håller hon på att förbereda dagens pass i sittgymnastik. En efter en droppar deltagarna in. När Veronika märker att hyresgästerna från våning två saknas springer hon iväg för att hämta dem.

”Veronika har ett viktigt jobb och betyder mycket för oss” berättar en av deltagarna medan hon är borta.

Det märks på de äldre att sittgymnastiken inte enbart handlar om att få igång kroppen utan lika mycket om just mötet med andra.

– Jag tror jättemycket på mötet. Jag tror på det lilla som gör det stora. Att bli sedd är helt avgörande, säger Veronika.

Därför arbetar hon också för att skapa en grundstruktur som ger utrymme för det lilla mötet.

– Att skapa tillfällen att mötas. Personal och hyresgäst, eller hyresgäst och hyresgäst. För möten med andra är det som håller oss igång, säger Veronika.

Förutom den fysiska aktiviteten som erbjuds varje vecka samordnar kommunen en rad andra aktiviteter. En del i samarbete med seniorträffen eller andra organisationer, skolor, föreningar och volontärer.

– När jag tog över var jag runt på de olika enheterna och pratade med brukarna för att se vad som efter­frågas och det som kommer genomgående är musik, ­säger Veronika.

Generationsmöten

Hon berättar att det erbjuds trubadurtillfällen varje månad och att man även startat ett samarbete med kulturskolans pedagoger för att få kulturen och musiken närmare hyresgästerna.

– Jag har även återupptagit samt startat nya samarbeten med skolor och barnomsorg. Där har man win-win. Det blir generationsmöten, det kostar inget för någon och det gynnar bägge delar. Till exempel kommer boendena besökas av lussetåg från närliggande förskolor på Lucia.

De volontära insatserna är en viktig del av verksamheten.

– Mycket av det vi gör bygger på volontära insatser och de ska man verkligen slå ett slag för. På vissa ställen kommer volontärer och håller i gymnastik eller en bokcirkel, eller så kommer de och gräddar våfflor. De insatserna kan skapa jättemycket mervärden och det är också en del som vi kommer att arbete mer med efter årsskiftet.

Då och då bjuds de boende in till att delta i olika event. Det kan till exempel vara bio eller besök av Oves Gatuköks foodtruck men också större saker som den årliga Danmarksresan.

Få en god grund

När det kommer till kosten samarbetar Veronika med kommunens kostchef och arbetet handlar inte enbart om vilken mat som serveras utan också om att förbättre måltidstillfällena.

– Det handlar om att göra måltiden till en så positiv upplevelse som möjligt. Det kan vara allt från att duka finare på helgen till att skapa möjligheter till gemensamma måltider, säger Veronika.

Inom äldreomsorgen är undernäring ett problem och där försöker man arbeta med att få fungerande led ute på enheterna.

– Vi försöker jobba med att det som sker ute på enheterna kommer till köken. Vi har gjort en enkätundersökning, så vi har påbörjat ett arbete men det finns att göra. Det skulle behövas mer resurser för att räcka till för det är stort, säger Veronika.

Men hon tror att mycket går att förändra med en god grund och att allt hänger ihop.

– Mycket genererar nästa steg. Rör man sig så äter man bättre och äter man bättre så kanske man sover bättre. Och sover man bättre kanske man inte går upp på natten och riskerar att falla. Det finns väldigt mycket som man kan bygga på, om vi får ordning på grunden.