Bild: Redaktion

Partille står fast vid tröjförbud

Partille

Partille kommuns beslut att förbjuda sina förskoleanställda att bära Förskoleupp­rorets kampanjtröjor under arbetstid JO-anmäldes. Kommunen står dock fast vid sitt beslut och anser att anmälan ska lämnas utan kritik från Riksdagens ombudsmän.

När skolpersonal i Partille kommun inte tilläts ha på sig tröjor som refererade till Förskoleupproret blev kommunen anmäld till Justitieombudsmannen (JO). Kommunen står i ett svar till JO fast vid sitt beslut, och anser att ”vända sig till barn med ensidiga opinions­bildande yttranden” inte är förenligt med en saklig och allsidig skola.

”Om en uppgift eller ett ställningstagande är personligt är det väldigt viktigt att det framgår. Genom att ett flertal anställda bär likadana t-shirts på arbetsplatsen uppstår ett kollektivt ställningstagande i en politisk fråga.” skriver kommunen i sitt yttrande till JO. I kommunens svar står det också att budskap som genom ett kollektiv framförs på skolan måste bestå av ett budskap som skolan känner till och kan ställa sig bakom.

Kommunen framför i sitt yttranade att det inom ramen för den kommunala organisationen finns väl utvecklade former för arbetstagare att under arbetstid föra fram synpunkter avseende bland annat arbetsförhållanden. ”Genom medbestämmandelagen och kommunallagen finns det forum för samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna där nämnda synpunkter kan föras fram och diskuteras. För samverkansmöten mellan parterna finns tider avsatta. De anställda har därför både rätten och möjlig­heten att under arbetstid och genom personalföreträdare framföra åsikter som rör anställningsförhållandena i skolverksamheten”, skriver man.

Förskoleupproret startades 2013 av ett par förskollärare. Facebookgruppen har tusentals medlemmar, och manifestationer i upprorets namn har arrangerats på flera håll runt om i landet.