Arkivbild
KLÄTTRAR. Lärarförbundet rankar för sjuttonde året i rad Sveriges 290 kommuner. Partille har i år klättrat 46 placeringar. "Det är glädjande att se att vi klättrar i den totala rankningen", säger förvaltningschef Karl-Olof Petersson.

Partille klättrar i skolrankning

Partille

Partille kommun har klättrat 46 placeringar i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun jämfört med förra året. Höga lärarlöner och hög andel elever som uppnår högskolebehörighet tillhör Partille kommuns styrkor.

Lärarförbundet rankar för sjuttonde året i rad Sveriges 290 kommuner. Syftet är att sätta ljuset på vad som behöver göras för att skapa en skola med hög kvalitet som är likvärdig för alla elever.

– I år gör vi 46 placeringar och det är riktigt roligt, säger Alexander Köhn, ordförande Lärarförbundet Partille.

Partille har gått från plats 154 till plats 108.

– Det är glädjande att se att vi klättrar i den totala rankningen, säger förvaltningschef Karl-Olof Petersson.

Främsta anledningen till att Partille klättrar så många placeringar är enligt Alexander Köhn kriteriet pedagogiskt utbildade lärare.

– Där har vi hoppat upp 100 placeringar från i fjol. Det här kriteriet är det tyngsta för att bedriva kvalificerad skolverksamhet och väger därför också tungt i rankningen, säger han.

För första gången räknas i år andelen lärare med lärarlegitimation. Tidigare var det andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

– Det är bra att man har anpassat det här kriteriet för nu ger det en mer rätt­visande bild, säger Alexander Köhn.

Partille klättrar även i kategorierna andel elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9, andel barn i förskola och genomsnittligt meritvärde justerat efter förutsättningar.

– Det är roligt att se hur vårt strategiska arbete med kompetensförsörjning och undervisningens kvalitet ger resultat. Som ett annat exempel har vårt meritvärde i årskurs 9 ökat till plats 18 av 290 kommuner, säger Karl-Olof Petersson.

Kritisk trots klättring

Trots att kommunen klättrar är Lärarförbundet Partille inte helt nöjda med resultatet.

– Vi har en osund personal­omsättning och höga sjukskrivningstal, framför allt i förskolan och på fritidshemmen, säger Alexander Köhn.

När det kommer till sjukdomstalen placerar sig Partille långt ner, plats 277.

– Sjuktalen har vi arbetat med under flera år tillsammans fackliga företrädare såsom Lärarförbundet och ser nu ett trendbrott där vi det senaste året ser en minskning med mer än en halv procentenhet på hela förvaltningen, men givetvis är vi inte nöjda med det, ­säger Karl-Olof Petersson.

Medan Karl-Olof Petersson lyfter att Partille har en resurseffektiv organisation, där man får goda resultat till en relativt låg kostnad menar Alexander Köhn att det finns en problematik i såväl lönestrukturer som arbetsmiljö.

”Sliter ut dem”

– I genomsnitt har vi höga löner i kommunen, men det spelar ingen roll om du jobbat ett, tio eller 20 år. Och det är ett problem då det resulterar i att fler lärare flyttar på sig för att höja lönen, säger Alexander Köhn och fortsätter:

– Man måste också förbättra arbetsmiljön. Vi lockar till oss bra lärare men sliter sedan ut dem, säger han och tar upp storleken på barngrupperna i förskolan som en förbättringspunkt.

– Vi har regionens största förskolegrupper.

På Lärarförbundet Partille oroar man sig också för att arbetsmiljön kommer att bli ännu sämre kommande år.

– Den tänkta budgetuppräkningen för 2019-2021 täcker inte SKL:s uppskattade kostnadsökningar. Vi tror inte att bättre resultat kan nås med mindre resurser år efter år. Partille har hittills klarat sig relativt bra från ­lärarbrist men man jobbar inte för att komma åt lärarkrisen, säger Alexander Köhn.

Han hoppas nu att kommunens politiker och tjänstemän tar Lärarförbundets rankning på allvar.

– Önskvärt är att den skul­le få samma seriösa mottagande som näringslivets undersökningar. Här får man ett kvitto till så låt oss nu hoppas att man tar sig an skolfrågorna med samma seriositet.

Vellinge i topp

Rankningen baserar på 13 olika kriterier. Se faktarutan. Undersökningen bygger på statistik från SCB, Statistiska centralbyrån och Skolverket, samt på statistik som är framtagen gemensamt av Lärarförbundet och arbets­givareorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Skånska Vellinge toppar rankningen för femte året i rad. Orust på andra plats är bäst i väst.