Bild: JONNA ANDERSSON
OMVALDA. Märta Johansson (S) och Inger René (M) fick fortsatt förtroende som fullmäktiges vice ordförande och ordförande. "Jag vill tacka för förtroendet att leda fullmäktiges arbete de kommande åren. Det kommer jag att göra med största glädje och stolthet", sade Inger René som går in på sin tredje mandatperiod som ordförande.

Nya fullmäktige igång

Partille

I tisdags samlades de nya ledamöterna i kommunfullmäktige för första gången. Vid mötet klubbades delårsrapporten, Alliansen presenterade sin politiska överenskommelse för kommande mandatperiod, församlingen valde ordförande och vice ordförande och man utsåg den valberedning som nu ska ta fram förslag till hur posterna i de olika nämnderna ska fördelas.

Mötet inleddes i vanlig ordning av kommundirektör Pär Bäckström som presenterade en ny styrmodell för den kommunala verksamheten. Den nuvarande omdiskuterade och i många fall kristiserade modellen NPM, New Public Management, ska ersättas med en tillitsbaserad ledning och styrning.

– Det här vilar på tre hörnstenar. Det handlar om att skapa en kultur som är baserad på tillit, ett ledarskap som understödjer detta och att vi organiserar oss runt en tillitsbaserad styrning men att vi också jobbar med styrning naturligtvis, förklarade Pär Bäckström.

Sammanträdet fortsatte sedan med att Alliansen, genom moderaternas gruppledare Marith Hesse, presenterade sin politiska överenskommelse för kommande mandatperiod. Mer om den kan du läsa på sidan sex.

Att det var ett nytt fullmäktige som sammanträdde märktes inte minst när sex motioner från Sverigedemokraterna skulle besvaras. Samtliga motioner handlade på något sätt om elfordon och dess laddmöjligheter. Tidigare har partiets talan nästan uteslutande förts av gruppledaren Matz Dovstrand men när motionerna avhandlades vid tisdagens sammanträde klev flera nya ledamöter upp i talarstolen och det blev tydligt att partiet gått framåt i valet.

Att det var en ny samling ledamöter som sammanträdde betydde också att en ny ordförande och en ny vice ordförande skulle väljas. Moderaterna föreslog att Ingrid René (M) skulle fortsätta som ordförande och Socialdemokraterna nominerade återigen Märta Johansson (S) till posten som vice ordförande. Ett förslag som ett enat fullmäktige klubbade igenom.

– Jag vill tacka för förtroendet att leda fullmäktiges arbete de kommande åren. Det kommer jag att göra med största glädje och stolthet, tackade Inger René som även passade på att skicka en uppmaning till sina kollegor i fullmäktige.

– Medborgarna har inte längre samma starka förtroende för oss politiker som man haft tidigare och detta är ett memento. Nu tycker jag att vi haft en fantastisk valrörelse i Partille och det har varit roligt för att det har diskuterats politik i vart och varenda hörn av kommunen. Det ligger ett ansvar på oss allihopa att fortsätta den verksamheten.

– Låt oss fortsätta med innehållsrika ideologiska debatter och diskussioner här i demokratins skyltfönster, uppmanade hon.

Mötet avslutades med val av valberedning. Elva ledamöter och elva ersättare utsågs att ta fram förslag på ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser.