Bild: JONNA ANDERSSON
ÖKAT STÖD. Ralf Peters och Lars Josefsson letar efter fler kommuninvånare som vill engagera sig i nätverket #vistårinteut, som arbetar med att stötta ensamkommande ungdomar i Partille. Först och främst behöver man fler familjehem men det behövs också volotärer till nätverkets olika stödinsatser.

Nätverk letar familjehem

Partille

Svenska kyrkan och nätverket #vistårinteut i Partille letar nya familjehem åt ensamkommande ungdomar. Situationen är enligt de engagerade värre än någonsin.
– Jag plockade nyligen upp en 18-åring på gatan efter att han sovit utomhus i kylan, säger prästen Ralf Peters.

Nätverket #vistårinteut i Partille har tidigare lyft frågan om hur de ensamkommande som passerat 18 år behandlas. Nu aktualiseras frågan igen då nätverket och Svenska kyrkan är oroade för den utveckling man ser.

– För att beskriva var vi står idag kan jag säga så här. För två veckor sedan plockade jag upp en 18-åring på gatan efter att han skickat ett sms till mig där han skrev att han inte orkade mer. Natten innan hade han tvingats sova utomhus i kylan, säger Ralf Peters, präst i Partille församling.

Ingen hjälp med boende

Kyrkan och #vistårinte är inte de enda som varnar om en ohållbar situation. I oktober slog polisen larm om att man ser allt fler ensamkommande rekryteras av kriminella gäng. Och vid senaste kommunfullmäkte tog Vänsterpartiets Karin Jaxmark upp frågan i en interpellation ställd till social- och arbetsnämndens ordförande, Anna Strand (C).

– Situationen är den värsta under de tre gångna åren och den blir ännu värre om vi inte agerar nu, sade hon under sammanträdet.

”Ungdomarna har rätt att vistas här i Partille, de har rätt att gå i skola här i Partille – men de har inte rätt till en sovplats, varken i Partille eller på Migrationsverkets boende”, skriver hon i interpellationen.

Frågon hon ställde var hur Partille kommun avser att använda det statliga bidrag på 1,3 miljoner kronor som kommunen mottagit samt hur kommunen kommer att hjälpa dessa ungdomar i Partille som inte har någonstans att bo?

Interpellationen kunde endast delvis besvaras då beslut om hur det statliga bidraget ska användas kommer att tas först vid nämndens sammanträde den 14 november. På frågan hur kommunen ska hjälpa ungdomarna som saknar boende svarade Anna Strand (C) så här:

– Partille kommun följer lagstiftningen och de riktlinjer som finns på området kring vad som är ett statligt respektive ett kommunalt ansvar avseende målgruppen ensamkommande ungdomar. Lagstiftningen gör det tydligt att det inte är ett kommunalt ansvar att anordna boende för målgruppen. Som ensamkommande kan man bo på Migrationsverkets boenden eller skaffa bostad på egen hand.

Men i Partille har Migrationsverket inget boende och ungdomarna vill stanna kvar här där de har börjat bygga en tillvaro och påbörjat sina gymnasiestudier. Kyrkan och #vistårinteut har tagit sig an uppgiften att stötta den här gruppen ungdomar och hittills har man lyckats lösa boende till alla men nu behöver man fler volontärer och framför allt fler familjer som kan tänka sig att öppna sina hem för en ungdom.

Behöver sju nya hem

– Vi behöver hitta plats till sju ungdomar. Viktigast för att ge de här ungdomarna en trygghet och en framtid är att hitta familjehem, säger Ralf Peters.

I dag har nätverket kontakt med och hjälper ett 40-tal ungdomar. För de allra flesta är boendesituationen löst men när den nya gymnasielagen trädde i kraft var det en del ungdomar som sökte sig tillbaka till Partille och de letar nu tak över huvudet.

– Det är ungdomar som tvingades bort härifrån på grund av att de fyllt 18 år men nu kommer de tillbaka hit där de gått i skola tidigare och där de har någon typ av nätverk och trygghet, säger Lars Josefsson som är en av kommuninvånarna som engagerat sig i #vistårinteut.

För att engagera fler kommuninvånare att ge de ensamkommande lite tid eller en sovplats kommer nätverket i helgen att kampanja utanför Östhjälpen. På söndag kommer man även hålla en informationskväll i Partille församlingshem där man berättar mer om nätverkets stödinsatser, som läxhjälp och fadderverksamhet men också om hur det fungerar med familjehem.

– Det handlar inte om tusental, det handlar om sju stycken. Att hitta nya stödfamiljer är A och O, säger Ralf Peters.

Hoppas på bidrag

Nätverket hoppas också få ta del av en större del av statsbidraget än vad man fick förra gången då 100 000 av 2,3 miljoner kronor avsattes för ett tillfälligt föreningsbidrag för att ge föreningar möjlighet att stödja målgruppen på olika sätt.

– De pengarna är slut för länge sen och ett nytt bidrag hade betytt väldigt mycket för vårt arbete, säger Ralf Peters.

Han talar om att ge ungdomarna en framtid.

– Oavsett politiska beslut kommer de allra flesta stanna här i Sverige. Då är frågan – vad skapar vi för miljö för dem? Vilken framtid ger vi dem?

– Många av de här ungdomarna har tack vare den nya gymnasielagen fått tidsbegränsade uppehållstillstånd för sina gymnasiestudier. De jobbar hårt med sina studier och vill fokusera på det men då måste vi skapa en trygghet som ger dem möjlighet att göra det. Och där betyder femiljehem och sociala nätverk otroligt mycket, säger Lars Josefsson.