Bild: JONNA ANDERSSON
Mobilt team. 2016 beviljades Partille projektmedel för att införa Mobil närvård i kommunen, sedan dess har Anna Hallin, Christian Thulin Madsen och Ida Skoglund arbetat med modellen.

Mobil närvård får fortsätta i Partille

Partille

Projektet Mobil närvård i Partille går mot sitt slut. Nu ser teamet fram emot en fortsättning och en utveckling av den uppskattade vård­modellen.

– Det finns stora vinster för våra patienter med den här modellen så vi hoppas att vi får fortsätta efter att projekttiden går ut, säger projektledaren Anna Hallin.

Målsättningen med Mobil närvård är att öka tillgången till hembesök av läkare för att de mest sjuka ska få en personcentrerad, trygg och samordnad vård som präglas av en helhetssyn.
Hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen beslutade 2014 om ett breddinförande av den så kallade Skaraborgsmodellen. Och 2016 beviljades Partille projektmedel för 2017-2018.
– Vi fick projektmedel för 1,2 läkartjänster och under hösten 2017 startade den mobila närsjukvården upp med Ida Skoglund från Capio Sävedalen och Christian Thulin Madsen från Närhälsan Partille och Furulund, berättar Anna Hallin.
Läkarna utgår från Forellen där man sitter i anslutning till hemsjukvårdens sjuksköterskor och rehab-personal, även biståndshandläggarna och delar av hemtjänsten återfinns i dessa lokaler.
– Vi ser en stor fördel i att sitta i samma lokaler. Dörren står alltid öppen hit och de korta kontaktvägarna gör att vården bli mycket effektivare. Det är lättare att samverka, säger Ida Skoglund.
Tillhör hemsjukvården
Det mobila närvårdsteamet arbetar med patienter som är inskrivna i hemsjukvården.
– Mobil närvård är till för de patienter som har omfattande medicinska omvårdnadsbehov. Man måste vara inskriven i hemsjukvården och vara listad på någon av de vårdcentraler som ingår i samarbetet för att ha tillgång till den mobila hemsjukvårdsläkaren. Bedömning och beslut om inskrivning görs av det mobila närvårdsteamet, förklarar Anna Hallin.
Vården ges alltså i hemmet och utgår från individens behov. Uppföljning av arbetet visar att patienterna är nöjda med modellen och det är även projektets två läkare.
– Det är väldigt positivt med kontinuiteten. Det är en ansvarig läkare och färre mellanled. Vi lär känna patienterna bättre men också personalen, eftersom vi har så tät kontakt. Vi är alltid tillgängliga när vi är på plats och det gör att hemsjukvård och hemtjänst kan få återkoppling direkt om det är något, säger Ida Skoglund.
Projekttiden slut
– Vi ser också en stor fördel i att möta patienterna i deras hemmiljö. Många gånger är det lättare att göra en bedömning och hitta förklaringar när man ser hur vardagen ser ut, säger Christian Thulin Madsen.
Projekttiden löper ut vid årsskiftet
– Arbetsmodellen är nu sjösatt och vi räknar med att fortsätta på samma sätt efter årsskiftet, säger Christian Thulin Madsen
– Det är upp till vårdcentralerna om de vill arbeta på detta sätt. I dagsläget är tre av fyra vårdcentraler i kommunen med, säger Anna Hallin
– Jag har arbetat i hemsjukvården sedan 1994 och det här är något man har strävat efter i alla år. Vi är väldigt glada att vi har fått till det här och ser fram emot det fortsatta samarbetet.