Högstadiet på Furulundsskolan ska vara kvar

Partille

Utbildningsnämnden har beslutat att åk 7-9 på Furlundsskolan ska flyttas till Kulturum 2019. Vi ansluter oss till skaran av upprörda föräldrar som kraftigt ifrågasätter beslutet. Ungdomar i åk 7-9 ska inte ryckas upp från trygga, invanda miljöer. Har utbildningsnämnden problem med tillgängliga lokaler ska det givetvis inte gå ut över ungdomar i denna känsliga ålder. Barn behöver trygghet och kontinuitet och då är inte nya lokaler något att framhäva. För ungdomar är det viktigt med närhet till skolan dit de kan gå/cykla samt att ha en bra och trygg inne/utemiljö. Detta är vad utbildningsnämnden borde prioritera! Ungdomar ska inte vistas mer än nödvändigt i Partille centrum där närheten till Allum och bussterminalen inte utgör någon trygg skolmiljö för våra ungdomar. Högstadielever har inte heller samma mognad som gymnasielever så dessa elevkullar ska givetvis inte blandas.

Har ni frågat eleverna som bor i Furulund, på Fjällvinden eller på Morkullesträcket om de tycker att de kommer ha sin nya skola i sin ”relativa närhet” (se A. Sandahl PT 15/11)? Hur tänker ni lösa det rent praktiskt, kommer alla barn oavsett avstånd erhålla buss­kort? Eleverna har ju inte valt denna situation själva och att gå/cykla är uteslutet för många då avståndet blir för långt samt att Partille är för kuperat att obehindrat cykla i.

I vilken utsträckning har vi föräldrar och elever som är direkt berörda fått vara med och uttrycka våra åsikter innan beslutet fattats och varför gavs inte någon information innan det kommunala valet? Hur kommer det sig att det plötsligt finns outnyttjade lokaler i Kulturum och varför har inte motsvarande pengar lagts på att bygga ut ex. Furulundsskolan? Vi har inte träffat en enda förälder eller lärare som önskar sig en ny skola i Kulturum, så detta känns mest som en lösning för att fylla ”tomma” lokaler.

Beslutet känns varken genomtänkt eller förankrat och måste omprövas omgående. Sätt våra ungdomars bästa i centrum och rädda högstadiet på Furulundsskolan innan det är för sent.
Engagerade föräldrar