Arkivbild: Björn Dinau

Förare friad efter dödsolycka

Partille

Föraren som i tidigare i år körde på en treårig flicka på en gångbana vid Oluff Nilssons väg frias från anklagelserna om vållande till annans död. Enligt domstolen var händelsen en oerhört tragisk olycka – inget brott.

Det var i början av januari i år som olyckan inträffade på en innegård på Oluff Nilsson väg där flickan vistades tillsammans med mamma och syskon.

Flickan blev påkörd på en gångbana, avgränsad med bommar, där motortrafik normalt sett inte är tillåten. Mannen, som arbetar som fastighetstekniker, hade dock tillstånd att framföra fordon inom området.

I augusti åtalades mannen för vållande till annans död efter en lång utredning där man inte lyckats fastställa det exakta händelseförloppet.

Förnekar brott

I stämningsansökan skrev kammaråklagare Katarina Kepplerus att föraren begick gärningen av oaktsamhet. Oaktsamheten har bestått i att den misstänkte föraren inte framfört fordonet på gång­banan i tillräckligt låg hastighet (gånghastighet) och brustit i den aktsamhet som krävs vid framförande av fordon på gångbana genom att inte se sig omkring tillräckligt noggrant efter gående på och vid gångbanan då han startade fordonet.

Fastighetsteknikern har genomgående förnekat brott och den aktuella dagen stod han parkerad utanför ett cykelrum och var upptagen med att lasta in säckar med löv i skåpbilen. I förhör har mannen uppgett att han satt sig på förarsätet, startat bilen, tryckt ner kopplingen och lossat handbromsen. Sedan har han tittat sig omkring, även i sidospeglarna, lättat på kopplingen och rullat igång men utan gas. När föraren känner att det guppar till i bilen så stannar han.

Tragisk olycka

Mamman har enligt utredningen en annan bild av vad som inträffat. Hon menar att dottern blivit överkörd två gånger, både av fram- och bakdäck.

För att bringa klarhet i vad som egentligen inträffade på gångbanan på innergården tog polisen bland annat hjälp av en extern leverantör som tagit fram ett animerat bildmaterial. Men trots stöd av rekonstruktionen kunde man alltså inte fastställa det exakta händelseförloppet. Tekniken kunde endast visa moderns och förarens olika uppfattningar av bilens placering och vem som bär ansvaret.

Tingsrättens bedömning är att den beskrivning som gjorts visar på stora frågetecken kring hur det gått till när flickan hamnade under bilen. Man kan enligt rättens bedömning inte utesluta att flickan plötsligt sprang ut framför bilen, att hon hukat sig ner för att titta på något på marken eller att händelseförloppet varit på ett helt annat vis.

”Eftersom detta inte kunnat klarläggas är det inte heller möjligt att fastslå att flickan har varit synlig för den till­talade oavsett hur aktsam han varit. Han kan därmed inte bedömas ha agerat oaktsamt när han startade och där­efter körde bilen framåt. Att flickan kom att förolyckas måste därmed betraktas som en oerhört tragisk olycka som inte någon enskild person kan hållas straffrättsligt ansvarig för”, skriver rätten enligt Göteborgs-Posten som var först med att rapportera om domen.

Mannen frikänns därför för anklagelserna om vållande till annans död.