Föräldrar – stå upp för era barn!

Partille

Partille kommun har byggt en skola i centrum efter prognoser, som nu inte stämmer. Det bor inga barn i centrum. I centrum finns också gymnasiet, där många platser står tomma, och är en stor kostnad för kommunen. Om vi ökar intäkterna genom att tvångsförflytta elever från andra skolor kanske det går ihop? Varje elev har en ”skolpeng=prislapp” Vi flyttar högstadieelever och deras medföljande skolpeng till Centrumskolan. Dessutom genom ett samutnyttjande mellan Gymnasiet och Centrumskolan får vi minskade kostnader för gymnasiet.
Vi väljer Björndammens högstadium, där skolan är sliten och eleverna kan gå till Centrumskolan. Fördel på två ställen i vår bokföring. Men vi behöver flera ”skolpengar” = elever för att det skall bli ekonomiskt hållbart.

Vi väljer högstadieeleverna i Lunden. Enligt kommunens ”prognos” kommer elevantalet att öka i Furulund. Men prognosen är felaktig. Det sker en viss ökning av eleverna nästa år men åren därefter minskar elevantalet i Furulund. Vad får då eleverna från Lunden själva för fördel? De får längre skolväg. De får inte busskort. De får inte släppas av med bil eftersom man inte får stanna utanför skolan. De får ingen skolgård (marken utanför Centrumskolan ägs av PartilleBo). De får hålla till i biblioteket eller varför inte Allum. De får fräscha lokaler som de får dela med gymnasie­elever. De får ett skolskåp med laddningsställe.

Får de nya lärare också? Där bestämmer inte kommunen utan pedagogerna själva. Risken är stor att lärarens plats står tom!
Föräldrar stå upp för era barn. Det är ni som är deras röst!
Rädda Lunden