Får inte bo kvar på HVB-hem

Partille

Ett HVB-hem för ensamkommande ungdomar i Partille får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att ha två pojkar inskrivna som inte omfattas av hemmets tillstånd. Enligt tillståndsbeviset har huvudman tillstånd att bedriva HVB-hem för ensamkommande i åldrarna 15–18 år. Vid inspektionen var en av de inskrivna över 18 år och får enligt tillståndet alltså inte bo kvar. Enligt föreståndaren kommer den personen att flytta så snart boendesituationen är löst, dock senast januari 2019.