• Bild: JONNA ANDERSSON
    Brinner för sagor. I snart 30 år har Eva Löfman Törnqvist arbetat som professionell berättare. Under hösten har hon besökt elever i årskurs tre i Partille med konceptet Knacka på. Ett berättarkoncept där syftet är att ordet ska bära. ”Det är själva sagan som ska fängsla, inga bilder, inget annat”, säger Eva.

Eva knackade på hos 3B

Kultur

Under hösten har Eva Löfman Törnqvist besökt elever i årskurs tre på Partilles skolor för att slå ett slag för det muntliga berättandet. Förra veckan hade turen kommit till Öjersjö brunn där Eva bland annat knackade på dörren till 3B:s klassrum.

– Är det någon som vet hur man fick reda på nyheter förr i tiden? Innan det fanns tidningar man kunde läsa, frågade Eva Löfman Törnqvist när hon klev in i klassrummet.

Det var ingen svår fråga för klassen som snabbt konstaterade att man berättade nyheterna för varandra.

– Precis! I varje land, ja i varje by, fanns det en berättare. När ­berättaren kom samlades alla vid lägerelden och efter nyheterna avslutade berättaren alltid med en saga, sade Eva Löfman Törnqvist innan hon trollband klassen med sagan om De tolv dansande prinsessorna ur Andrew Langs Den röda sagoboken: Sagor från hela världen.

Eva Löfman Törnqvist har arbetat som professionell berättar i snart 30 år men det här var första gången som hon besökte skolorna i Partille med berättarkonceptet Knacka på.

– Tidigare har jag besökt skolor i Göteborg och Västra Götaland och nu har jag varit runt till nio skolor i Partille.

Enkelt koncept

Det var kommunens kultursamordnare, Maria Dahl, som frågade Eva om hon ville göra berättar­besök hos kommunens tredjeklassare. En förfrågan som Eva inte var sen att nappa på.

– Det är så härligt att få komma ut i skolan, för där når man alla. ­Responsen har varit fantastisk, ­både från lärare och elever.

Konceptet är enkelt. Eva knackar bokstavligt talat på och kliver rätt in i klassrummet och börjar berätta.

– Meningen är att ordet ska bära. Det är själva sagan som ska fängsla, inga bilder, inget annat, säger Eva.

Och visst fungerar det. Klass 3B sitter som trollbundna medan Eva berättar om Mikael Stjärntittaren som kommer till ett magiskt slott och löser gåtan med prinsessornas utslitna skor.

Vill lyfta sagan

– Jag läser inte sagorna utan berättar dem med mina ord. Därför kan jag improvisera lite utifrån publiken. Märker jag att barnen är lite oroliga kan jag skynda på till det mer spännande delarna och lyssnar de bra tar jag mig tid att brodera ut historien.

Eva vill lyfta fram sagan som en värdefull kulturbärare och poängterar att berättandet har en viktig funktion att fylla i dagens samhälle, inte minst i skolan.

– Berättandet är i första hand ett sätt att öppna och använda alla våra sinnen. Sagan kittlar vår fantasi och ökar vårt kreativa tänkande. Och det är genom sagan som vi lär känna vår egen och andras kulturer och den visar också att vi alla bär på samma längtan och drömmar, att vi funderar över samma existentiella frågor.

– Sagorna är en hjälp för oss att förstå oss själva, våra psyken och våra drömmar. Och de ger oss hopp. Huvudkaraktären är ofta en fattig eller ifrågasatt person som i slutändan förverkligar sin dröm och det är det som är så hoppfullt med sagor. Och kanske får de oss att våga se våra egna möjligheter och tro att våra drömmar är möjliga, säger Eva.