En värdig omsorg i Partille kommun

Partille

Vi i Aktionsgruppen FEVO – För en värdig omsorg är föräldrar, anhöriga och gode män som kommit tillsammans efter de missförhållande som den nya organisationen och arbetssättet har lett inom Vård och omsorg i Partille kommun.
Vi vill ge alla som har anknytning till detta möjligheten att bidra med deras personliga erfarenheter som brukare, anhöriga, vårdnadshavare, och god man angående de olika verksamheterna inom avdelningen funktionshinder i Partille.

Aktionsgruppen FEVO samlar information om hur sakerna sköts i kommunen för att tillsammans bli starkare och kunna påverka beslutsfattarna för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsvariationer i Partille kommun, ”mitt i det goda livet”.
Det kommer alltid att finnas människor som kämpar för de som inte har en egen röst i samhället. Nu är det vår tur med din hjälp. Om någon du känner har varit påverkad, kontakta gärna oss! forenvardigomsorg@gmail.com

Aktionsgruppen FEVO – För en värdig omsorg