Döms till fängelse för mordbrand

Partille kommun

Mannen tände eld på sin egen bostad och det var stor risk att branden skulle sprida sig till andra bostäder. Nu döms han i hovrätten till fyra års fängelse.

Det var en natt i maj som en brand utbröt i en bostad i Partille kommun. Branden vållade brandskador i ett rum och rökskador i hela bostaden.

Bostadsinnehavaren åtalades för mordbrand. Enligt åtalet hade han orsakat branden genom att hälla ut tändvätska och tända på. Enligt åklagaren innebar händelsen fara för andras liv och hälsa samt en omfattande förstörelse av andras egendom. Branden medförde, enligt åklagaren, fara för ett stort antal människor då det rört sig om en radhuslänga i ett tätbebyggt område.

Tre års fängelse

I tingsrätten dömdes mannen mot sitt nekande till fängelse i tre år. Trots att det saknades teknisk bevisning som band mannen till själva anläggandet av branden ansåg domstolen att det var ställt utom rimligt tvivel att det var den åtalade mannen som anlagt branden.

Åklagaren överklagade

Åklagaren var inte nöjd med påföljden och överklagade domen till hovrätten där han begärde straffskärpning. Hovrätten går nu på åklagarens linje och skärper fängelse­straffet till fyra år. Hovrätten hänvisar bland annat till att 49 personer var skrivna på de adresser till vilka risk för spridning av branden förelåg och att branden ägde rum nattetid då många legat och sovit. Att branden skedde på natten medförde även, enligt hovrätten, en ­högre risk för att den inte skulle upptäckas i tid.

Sammantaget anser hovrätten att straffvärdet är ­högre än det som tingsrätten kommit fram till, och skärper därför straffet till fyra års fängelse.