Bevattningsförbudet hävs

Partille kommun

Från och med idag 1 november upphäver Partille kommun det bevattningsförbud som har sedan 25 juli. Då vattentäkten Kåsjön ännu inte återhämtat sig fullt ut uppmanas kommuninvånarna dock att vara fortsatt återhållsamma med dricksvattnet och att följa sparrekommendationerna från länsstyrelsen.