Bevara högstadiet i Furulund

Partille

Högstadiet i Furulund ska flyttas till Partille centrum. Där ska det slås ihop med Björndammens högstadium i de nya lokalerna mitt emot Partille Arena. Detta är ett stort feltänk från de ansvariga: Befintliga lokaler fungerar utmärkt för ett högstadium. Dessutom med mycket goda rastmöjligheter utomhus.
Man frångår närhetsprincipen då flera hundra elever nu ska bussas ner till centrum.

Som förälder är jag mycket orolig över att många elever kommer att ”hänga” i Allum efter/under skoltid.
De nya lokalerna är inte anpassade till ett högstadium. Lokalerna används dessutom redan av Partille gymnasium. Ska högstadiet samsas med gymnasiet om lokalerna?

Eleverna vill ha kvar sina lärare och klasser. De behöver inte mer otrygghet.
Gör om och gör rätt! Låt högstadiet vara kvar i Furulund.

Förälder