Belyser våld i nära relationer

Partille

Den 25 ­november infaller ­Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Partille kvinnojour har valt att uppmärksamma dagen med en utställning som be­lyser våld i nära relationer i Kulturums foajé.

Under två veckor kan Kulturums besökare ta del av kvinnojourens utställning – Våld i nära relationer.

– Syftet är att utbilda och informera kommuninvånarna om våld i nära relationer. Oftast sker det inom hemmets fyra väggar och många gånger helt utan omgivningens kännedom, säger Marie, som är en av tre deltidsanställda på Partille kvinnojour.

Tillsammans med jourens volontärer har de anställda satt ihop informativa texter som bland annat tar upp varningssignaler att vara vaksam på, förklaringar till varför man stannar kvar i en våldsam relation och normaliseringsprocessen.

– Normaliseringsprocessen är något som vi vill lyfta, ­säger Christina, som också arbetar deltid på kvinnojouren.

Förenklat kan normaliseringsprocessen beskrivas som kvinnans försök att anpassa sig efter mannens väldigt växlande humör och ökande kontroll av henne.

Förskjuts successivt

– Det som från början kanske yttrade sig som en hotfull blick, straffande tystnad eller en elak kommentar utvecklas gradvis till olagliga handlingar som sexuella övergrepp, slag och sparkar, stryptag och inlåsning. Under tiden har den kvinnliga partens uppfattning om vad som är rätt och fel successivt förskjutits mot en acceptans av det hon tidigare skulle ha protesterat mot, förklarar Christina.

Syftet med att lyfta normaliseringsprocessen är att kvinnor ska vara bättre rustade om de skulle hamna i en våldsam relation.

– Vi som jour har som mål att alla gymnasieungdomar ska känna till normaliseringsprocessen när de tar studenten, säger Christina.

I dag pratar man mer om våld i nära relationer men enligt Christina och Marie visar statistiken inte på någon minskning av själva våldet mot kvinnor. Och man vet att mörkertalet också är stort. Samtidigt är det svårt att säga vad som krävs för att våldet mot kvinnor ska minska.

– Det handlar om före­byggande arbete men vad är svårt att säga. Egentligen börjar det redan i förskolan med allas lika värde och respekt för varandra, säger Christina.

Våld i närarelationer kan drabba vem som helst.

– Det finns en fördom om att det bara drabbar vissa kvinnor och att en del kvinnor söker sig till våldsamma män men så är det inte, säger Marie.

Söker volontärer

På kvinnojouren möter de dagligen kvinnor med väldigt olika bakgrund. Deras arbete handlar mycket om att bygga upp självkänslan hos kvinnorna de möter och att hjälpa dem vidare.

– Mycket handlar om att berätta att det inte är hennes fel. Kvinnorna känner ofta skam och skuld. Nästa steg är att hjälpa till med det praktiska och det juridiska. Att hitta vägar för att komma bort från relationen, berättar Christina.

Kvinnojouren är alltid på jakt efter nya volontärer och har vid utställningen även samlat information till de som är intresserade av att engagera sig i jourens arbete.

– Det är lite som att bli medlem i en förening där man delar värderingar. Det är ett systerskap där kvinnor hjälper varandra och det finns en otrolig gemenskap, säger Marie.

– Alla kan hjälpa till på något sätt. Det kan handla om juridiskt stöd eller hjälp med ekonomisk planering. Kanske kan man hjälpa till att passa barn en stund eller om man har en plats över där hemma, säger Christina.

Bristen på bostäder är stor och bostaden är viktigast för att kunna hjälpa kvinnorna.

Den som inte har möjlighet till volontärarbete kan bli ­stödmedlem.

Utställningen pågår fram till söndagen den 2 december.