• Arkivbild
  • Bild: BJÖRN DINAU
    ORDFÖRANDE. Nu står det klart att Marith Hesse (M) tar över som ordförande i kommunstyrelsen efter Stefan Svensson (M).

Alliansens budget fastställd

Partille

I tisdags sammanträdde nya fullmäktige för andra gången. Det blev en lång diskussion om budgeten som skulle fastställas men vid beslut gick Alliansens budget igenom utan votering. Därmed blir skattesatsen oförändrad.

Tisdagens sammanträde var det första för mandatperioden 2019-2022. Vid val­år måste nya fullmäktige fastställa kommunbudgeten 2019-2021 som beslutades på sammanträdet i juni.

Till följd av ramväxlingar mellan nämnderna samt förändrad skatteprognos ­föreslås samtidigt vissa justeringar av budgeten jämfört med den budget som klubbades i juni.

Alliansen förslag, som alltså klubbats vid fullmäktige i juni, hade uppdaterats med förtydliganden kring extra satsningar och resultat­räkningen var uppdaterad med ny skatteprognos samt att välfärdsmiljarderna hade lagts till i raden för skatteintäkter.

Skattesatsen föreslogs till 19,96 kronor, vilket innebär att skatten inte kommer att höjas.

Socialdemokraterna, Miljö­partiet och Sverigedemokraterna lade fram egna budgetar medan Vänsterpartiet valde att yrka bifall till Miljöpartiets budget. Centerpartiet och Kristdemokraterna hade en protokollsanteckning angående Partille Ekopark.

Lång diskussion

När det ska beslutas om budget hör det till att partierna vill säga sitt. Så även denna gången. Men efter närmare två timmars debatt gick Alliansens budget som väntat igenom utan votering.

Under sammanträdet skulle fullmäktige även fatta beslut om ledamöter och ersättare i kommunens samtliga nämnder för den kommande mandatperioden. Valberedningens förslag gick igenom i sin helhet, dock gjordes ett par avsägelser på grund av att man som revisor inte ska ha några andra politiska uppdrag i kommunen.

Beslutet innebär en stor förändring, men en väntad sådan. Marith Hesse (M) tar över som kommunstyrelsens ordförande efter Stefan Svensson (M).

– Det känns självklart både spännande, stort och lite pirrigt. Jag blir första kvinna på posten och det är stort både för mig men också bra för andra kvinnor och för framtiden. Ett viktigt avtryck, har Marith Hesse (M) tidigare sagt om sin nya roll som ordförande i kommunstyrelsen.

Eva Carlsson (S) fortsätter som vice ordförande i kommunstyrelsen. Övriga ledamöter i fullmäktige kommande mandatperiod är Jonas Mårdbrink (M), Angela Fast Torstensson (M), Anders Midby (KD), Anna Strand (C), Thorbjörn Carlsson (S), Isabelle Asadian Falahieh (S), Linda Jansson (V), Leonel Bylund (MP) och Matz Dovstand (SD).

Mycket Alliansen

Vad gäller nämnderna sker en del förändringar, under den gångna mandatperioden har Alliansen haft ordförandeposten i nämnderna medan viceordförandeposten tillhört Socialdemokraterna. Nu sitter företrädare från Alliansen på såväl ordförande- som ­viceordförandeposten.