• Bild: BJÖRN DINAU
    Marith Hesse (M)
  • Bild: BJÖRN DINAU
    Kaj Nämvik (L)
  • Markus Lund (Kd)
  • Bild: BJÖRN DINAU
    Anna Strand (C)

Alliansen fortsätter styra

Partille

Vid tisdagens fullmäktigesammanträde presenterade Alliansen sin överenskommelse för samverkan i koalition. Därmed står det alltså klart att Alliansen fortsätter att styra och att Marith Hesse (M) tar över som ordförande i kommun­styrelsen.

Medan Moderaterna och Liberalerna backade i valet så gick Kristdemokraterna och framför allt Centerpartiet framåt, vilket innebar att Alliansen behöll sina 24 av 51 mandat.

Gruppledarna för Allianspartierna i Partille kommun har nu undertecknat en överenskommelse om samar­bete i koalition för kommande mandatperiod med start 1 januari 2019. Överens­kommelsen presenterades vid tisdagens fullmäktigesammanträde genom Moderaternas gruppledare Marith Hesse som valde att läsa upp delar av överenskommelsen.

– Vi i Alliansen vill ta ansvar för Partille och skapa goda förutsättningar för arbete och välfärd, inledde Marith Hesse (M) presentationen.

I överenskommelsen går det att läsa att Alliansen avser att föra en ansvarsfull politik som inte bara slår vakt om det goda i dagens Partille, utan en politik som också öppnar för förnyelse och utveckling.

Det står även att Alliansens politiska arbete utgår ifrån att de är till för sina kommuninvånare. Och att man därför ska verka för att ge den bästa möjliga service för de medel som man har till förfogande.

Alliansen är överens om att kommunen ska prioritera kärnverksamheten inom vård, skola och omsorg samt se över och optimera administrationen till förmån för den operativa verksamheten.

Man är också överens om att Alliansen ska verka för ökad valfrihet inom ­alla områden för kommunens invånare.

Finns det något i överenskommelsen som du vill lyfta fram?

– Jag tycker att det är bra att vi enats om en bra grund. Sedan är det svårt att lyfta fram ensklida punkter, för det här är en helhet med många delar som hänger ihop, säger Marith Hesse (M).

– Jag tycker att samhällsplaneringen med en varsam förtätning är viktig. Jag tycker även att det är viktigt att den handlingsplan för integration som vi har fattat beslut om att den ska tas fram implementeras, säger hon.

Överenskommelsen innebär att Alliansen fortsätter att styra i minoritet i Partille. Hur ser du på kommande mandatperiod och det politiska läget?

– Vi har ju styrt i minoritet under den gångna mandat­perioden och det har fungerat bra. Sedan är det alltid så att man behöver en majoritet för att få igenom beslut i fullmäktige. Men vi har väldigt mycket samsyn i Partille, det är något vi är bra på och det tycker jag är bra, säger ­Marith Hesse (M).

För egen del innbär överenskommelsen att du tar över som orförande i kommunstyrelsen vid årskiftet. Hur känns det?

– Jag är en sådan person som inte vill ta ut något i förskott och fullmäktige ska säga sitt innan det är helt klart. Men det känns självklart både spännande, stort och lite pirrigt. Jag blir första kvinna på posten och det är stort både för mig men också bra för andra kvinnor och för framtiden. Ett viktigt avtryck, säger Marith Hesse (M) som tar över efter Stefan Svensson (M) som suttit på posten i snart 20 år.