Arkivbild: HENRIK KJELLBERG

Teknikstrul vid fullmäktige

Partille

Den som försökte följa tisdagens fullmäktigesammanträde via kommunens webbsändning känner till att tekniken strulade rejält. Mötet var det sista innan en ny grupp ledamöter tar plats i fullmäktige.

Tekniken strulade ordentligt vid tisdagens fullmäktige­sammanträde. I sessionssalen hade man problem med ljuset och den som försökte följa mötet via kommunens webbsändning vet att ljudet inte fungerade.

– Det var väldigt tråkigt att det strulade eftersom det var sista sammanträdet för den här uppsättningen ledamöter, säger fullmäktiges ordförande Inger René.

Nästa sammanträde den 30 oktober blir ett kort sådant där valberedning och fullmäktigepresidet väljs.

– Däremot blir samman­trädet efter det, den 20 ­november, väldigt viktigt. Då väljer vi alla poster till nämnder och styrelser. Dessutom antas budgeten, berättar Inger René.

Det som väckte mest diskussion vid tisdagens sammanträde var en motion från miljöpartiets Pia Sundh och vänsterpartiets Linus Johansson angående sex timmars ­arbetsdag med bibehållen lön. Motionen föreslår att Partille kommun ska genomföra ett test med sex timmars arbetsdag inom en kommunal verksamhet under minst tre år.

Motionen avslogs efter att Pia Sundh (MP) och Linus Johansson (V) krävt återremiss.

– Det var bara tio som röstade för, 40 röstade emot, ­redovisar Inger René.

Även Kristdemokraternas motion om att undersöka möjligheterna till att göra Partille kommun självförsörjande med vatten., som ställdes av Markus Lund, fick avslag.

Däremot bifölls en motion av Marie Raask (S) om kartläggning av lekplatser.

– Motionen är från 2016 och den bifölls eftersom ett arbete med att kartlägga och skylta upp lekplatser redan är igång, förklarar Inger René.

Vid sammanträdet fattades även beslut om fastställande av reviderad förbundsordning och reglemente för Räddningstjänsten Storgöteborg.

– Det gjordes utan diskussioner, säger Inger René som vid mötet passade på att tacka Stefan Svensson (M) för sina 20 år som kommunalråd.

– Han har betytt otroligt mycket för kommunens utveckling under sina år som kommunalaråd.