Kyrkoherden Lars Hjort tog det första spadtaget.

Spaden i marken för nya församlingshemmet

Öjersjö

Förra helgen togs det första spadtaget till Öjersjökyrkans nya församlingshem. Plastspadar hade delats ut i förväg och kyrkoherde Lars Hjort tog första spadtaget tillsammans med barnen som deltog i firandet.

Partille Tidning har tidigare skrivit om om- och tillbyggnaden av Öjersjökyrkan. Bara fem år efter invigningen hade man vuxit ur lokalerna och i oktober förra året röstade kyrko­fullmäktige ja till att bygga ut. Pastoratet satsar totalt 30 miljoner kronor och efter en lång tids planerande var det förra helgen dags att sätta spaden i marken.

Firandet började med en festgudstjänst inför en fullsatt kyrka. Den bjöd på både dop, körsång och predikan av Öjersjökyrkans präst Anders-Petter Sjödin. Därefter gick församlingen ut i solen till den plats där församlingshemmet ska byggas. Där sjöng Öjersjökyrkans kör en grävsång från Afrika, kyrkoherde Lars Hjort höll en andakt, följt av tal från såväl kyrkofullmäktiges ordförande Marlene Segerson som Sofia Rydler, vd för Rydlers bygg. De tre tog sedan första spadtaget tillsammans med en stor grupp barn.

Firandet avslutades med mackor och tårta.

Förutom ett nytt församlingshem innebär satsningen en utbyggnad av nuvarande kyrka så att man får plats med ytterligare 60 personer. Nuvarande lokaler kommer dessutom att renoveras med bland annat ny ventilation och verksamhetsytorna kommer att anpassas efter behov. Bygget beräknas stå klart ­våren 2020.