• Bild: PARTILLE KOMMUN
    VÄCKER FRÅGOR. Ett informationsbrev om en ny grundskola i centrum gick ut till alla vårdnadshavare i Partille. Informationen väckte dock en del frågor som förvaltningens projektchef, Andreas Sandahl, nu försöker besvara.

Ny skola väcker frågor

Partille

I mitten av september gick kommunen ut med ett informationsbrev till samtliga vårdnadshavare med barn på någon av kommunens grundskolor. Syftet var att informera om den nya skolan i centrum men brevet väckte en del frågor.

– Vi har haft ett 30-40-tal vårdnadshavare som hört av sig. Och jag förstår att man har frågor, det är så med information. Vi valde att informera brett och allmänt. Vi ville skapa en medvetenhet om den nya skolan och den förändring som är på gång och som på sikt kommer att märkas på flera håll, säger Andreas Sandahl, projektchef på utbildningsförvaltningen.

I brevet informerade man om att den nya grundskolan i Kulturum kommer att öppna höstterminen 2019 och att den enligt utbildningsnämndens inriktningsbeslut kommer att vara för elever i årkurs 7–9. Men vilka elever som ska gå på skolan är inte beslutat ännu och det är det som väckt en del frågor.

– Det är ett tjänstemanna­beslut och just nu arbetar vi väldigt intensivt med den frågan. Det är en del som behöver utredas och arbetet sker i dialog med fackliga parter, säger Andreas Sandahl.

Beslut under oktober

Han kan inte säga exakt när men beslut väntas ändå inom en snar framtid.

– Min intention är att beslut ska fattas så snart som möjligt. Jag hoppas att det ska ske inom några veckor.

Han berättar också att förvaltningen kommer att gå ut med ytterligare information till alla berörda så snart man kan och att det finns en plan för hur det ska göras.

Kan du säga något om ­vilka elever, klasser eller skolor som kommer att beröras?

– Det jag kan säga är att det kommer handla om hela delar av organisationen, vi pratar alltså om hela enheter. Exempelvis om en skola i dag har inriktning F–9 så flyttar hela äldreenheten, alltså årskurs 7–9, säger Andreas Sandahl.

Öppnandet av den nya högstadieskolan är en del i en långsiktig plan. Utbildningsförvaltningen avser att över tid arbeta mot en mer likvärdig stadieindelning.

– Vi arbetar mot en större likvärdighet på kommunens skolor. Vi utgår från rådande läroplaner och indelningen kommer att går mot att vara F–6 och 7–9. Över tid kommer vi också att gå mot färre äldreenheter och där är den nya skolan ett naturligt första steg. Men det är en utveckling och en förändring som sker över tid, det är inget vi gör i ett svep, säger Andreas Sandahl.

Första skolan på 20 år

Resultatet kommer alltså bli färre antal skolenheter med högstadium. Den nya skolan rymmer ungefär 375 elever och när dessa elever flyttar in där kommer det att ge plats åt elever i de längre årskurserna på befintliga skolor.

– På detta sätt når vi en mer långsiktig och kvalitativ skolorganisation för alla elever. Skolans uppdrag gällande kvalitet och trygghet för våra elever är central och vi ser fram emot fortsättningen av arbetet, säger Andreas Sandahl.

Han betonar hur positivt det är att Partille får en ny grundskola.

– Det är första gången på 20 år som vi öppnar en ny skola i Partille. Det känns väldigt roligt och är något som vi verkligen ser fram emot. I och med skolan blir också Kulturum komplett med allt som var tänkt från början.

Skolan är belägen i Kulturums östra del, alldeles intill Kronvägens förskola och Partille Gymnasium. Ett perfekt läge enligt förvaltningens projektchef.

– Man har ju tillgång till Kulturums utbud och goda möjligheter till samarbetet men andra enheter i huset, avslutar Andreas Sandahl.