Arkivbild
NÖJDA. I Partille är många nöjda med såväl hemtjänst som äldreboende. Det framgår av Socialstyrelsens nationella undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018.

Många Partillebor nöjda med hemtjänsten

Partille

Betygen för hemtjänsten varierar kraftigt från kommun till kommun. Men i Partille är över 85 procent av de äldre nöjda med hemtjänsten i dag. Det visar statistik från ­Socialstyrelsen.

Nästan 123 000 pensionärer har tidigare i år svarat på en mängd frågor från Socialstyrelsen om den omsorg de får. Myndighetens sammanställning visar att det övergripande betyget – i likhet med tidigare år – är ganska gott. Bland hemtjänsttagarna uppger 88 procent att de är nöjda, motsvarande andel bland dem på äldreboende är 81 procent.

Bryter man ned statistiken på kommunnivå varierar betygen kraftigt. Kommuner som Bjurholm och Skinnskatteberg får toppbetyg, där är 100 procent nöjda med sitt äldreboende. Samtidigt är endast 58 procent nöjda med sitt boende i Jokkmokk.

– Vad gäller hemtjänst varierar resultatet från 67 procent till 100 procent, säger Anna Ekendahl, utredare på Socialstyrelsen.

Partille kommun ligger fortsatt högt, här är 86 procent nöjda med sin hemtjänst. Vilket är en liten ökning, förra året svarade 85 procent att de var nöjda med hemtjänsten och året innan det var 83 procent nöjda.

När det kommer till äldreboenden i kommunen är siffran något lägre, där är 74 procent nöjda med boendet. En försämring jämfört med föregående år då 80 procent var nöjda med sitt boende.

I jämförelse med tidigare år har andelen positiva svar minskat något för vissa frågor, bland annat vad gäller möjlighet till utevistelse på sitt särskilda boende. Resultatet för de som anger att möjligheterna att komma utomhus är ganska eller mycket bra har minskat från 59 till 48 procent i Partille. Även nationellt har färre svarat att möjligheterna att komma utomhus är bra.

– Möjligheten till utevistelse är viktig. Forskning visar att det kan leda till bättre sömn och ökad rörlighet som kan motivera en ökad aptit. Det i sin tur leder till ökad livskvalitet för den enskilde, säger Anna Ekendahl.