Arkivbild: JONNA ANDERSSON
DYRARE VATTEN.

Fortsatt ökning av kommunala avgifter

Partille

Avgifterna för avfall, värme, vatten och el fortsätter att stiga i kommunen. Jämfört med föregående år har priserna ökat med 9,91 procent. Men Partilleborna betalar fortfarande mindre än många andra.

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat tre gånger mer än den allmänna kostnadsutvecklingen det senaste året. Det beror framför allt på ökade elpriser. Dessutom fortsätter priserna att variera påtagligt mellan landets kommuner. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor i landets samtliga kommuner.

Rapporten har getts ut sedan 1996 och nästan varje år har kostnaden för dessa tjänster ökat mer än inflationen. Elnätetspriset har sedan 2017 ökat med i snitt 5,1 procent.

– Detta måste hejdas på något sätt. El är en mycket grundläggande samhällsservice som det inte går att leva utan. Elnätet är ett monopol och då måste man se till att det finns en prissättning som är skälig mot konsumenterna, säger Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen.

Partille under snittet

Vad tror ni är motivet bakom de ständiga, kraftiga höjningarna?

– Vi tror att det, som hos alla andra företag, finns ett intresse av att tjäna pengar. Regeringen har fattat beslut om en skärpning av intäktsregleringen och utan dessa skärpningar hade höjningarna kunnat vara ännu högre.

Partille ligger under snittet vad gäller ökade elpriser. Här har avgiften stigit med 2,97 procent jämfört med föregående år och på fem år har priset stigit med 16,25 procent.

Däremot har VA-taxorna i Partille kommun gått upp med 22,06 procent från i fjol, vilket kan jämföras med medelförändringen på 2,6 procent.

Prisutvecklingen för VA varierar stort över landet. Rapporten visar att i totalt 21 kommuner har taxan höjts med över 10 procent det senaste året. Det kan innebära många hundra­lappars höjning från ett år till ett annat för konsumenterna.

Partille på plats 37

Trots den kraftiga höjningen är det fortfarande många kommuner som har högre VA-taxor än Partille. Kommunen placerar sig på plats 122 av 290. Klimatförändringarna ställer dock stora krav på modernisering och klimatanpassning av landets VA-nät, vilket sannolikt kommer innebära höjda avgifter även framöver.

I den totala sammanställningen av rapporten ligger Partille bra till. Kommunen placerar sig på plats 37 av landet 290 kommuner med en total månadskostnad på 1 776 kronor för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.