Bild: Helen Carlbom
PRISTAGARE. Avdelningen Åsen på Finnsgösa förskola fick igår ta emot Partille kommuns barnkonventionspris 2018. På bildens syns avdelningens pedagoger Susanne Nyckel, Fredrika Biörnerud och Emma Ivanovic.

Förskola och socialtjänst delar barnkonventionspris

Partille

Igår fick avdelningen Åsen på Finnsgösa förskola samt barn- och ungdomsenhet inom socialtjänsten ta emot Partille kommuns barnkonventionspris 2018. Förskolan prisas för sitt demokratiarbete och barn- och ungdomsenheten för sin kamp för alla barns rätt att göra sin röst hörd.

Partille kommun delar som enda kommun i landet ut ett årligt barnkonventionspris. Priset har sedan 2009 delats ut  till personer, föreningar, grupper eller verksamheter i kommunen som på ett förtjänstfullt sätt arbetat  i bankonventionens anda. I år går priset till Finngösa förskola och barn- och ungdomsenhet inom socialtjänsten.

För avdelningen Åsen på Finngösa förskola är demokrati en grundbult i vardagsarbetet. Pedagogerna Susanne Nyckel, Fredrika Biörnerud och Emma Ivanovic arbetar med stor medvetenhet för att ge barnen inflytande och för att skapa arenor där barn har möjlighet att påverka och öva sig på demokrati.

”Väldigt bra träning”

– Till exempel har vi tre möten varje dag där barnen har möjlighet att påverka vad vi ska göra på förmiddagen, vid utevistelsen kring lunch och efter vilan. Alla får säga vad de tycker, men också lära sig att man inte alltid får som man vill. Det är en väldigt bra träning i att mötas i olika åsikter, säger Susanne Nyckel.

Förutom att barnen på avdelningen är delaktiga i den dagliga miljön på förskolan har de också fått prova på att vara med och påverka i det större. Bland annat genom projektet Vår gård där de varit med och förbättrat förskolan utemiljö samt i ett projekt i Göteborg, RegionCity, där de får vara med och utforma delar av miljön i den nya stadsdelen som ska byggas vid Nils Ericsonterminalen och Centralstationen.

– Det är jätteviktigt att barn får synas i samhället och göra sin röst hörd. Bara genom att våga sig ut utanför grindarna med förskole­barnen har man kommit en bra bit på väg, säger Fredrika Biörnerud.

Barn- och ungdomsenheten tilldelas barnkonventions­priset för att sitt arbete för alla barns rätt att göra sin röst hörd. Personalen på enheten möter dagligen de mest utsatta barnen i kommunen. De som lever med våld, missbruk, psykisk ohälsa eller med föräldrar som inte förmår ge dem tillräcklig omsorg. En del har också själva problem med droger eller kriminalitet.

För att öka barnens del­aktighet påbörjades i våras ett arbete som kallas Väster­modellen där barn som har eller har haft kontakt med enheten intervjuas om hur de upplever mötet. Syftet med metoden är att ha med sig barnens synpunkter vid utveckling av verksamheten. Intervjuerna har visat att barnen upplever sina socialsekreterare som engagerade och viktig personer i sina liv och att de önskar träffa dem oftare.

Behöver mer tid

– Det är väldigt roligt att få bekräftelse på att det vi gör är viktigt för dem vi är till för. Nu vet vi att vi behöver få loss mer tid att träffa barnen och att de vill vara mer delaktiga i våra möten, säger Helene Gustafsson, som är ­socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten.