Arkivbild: Bosse Åström
BREDARE VACCIN. Förra året blev många sjuk trots att de vaccinerat sig mot influensan. Anledningen var att man valde fel linje för vaccinet. I år satsar man därför på ett bredare vaccin.

Bredare vaccin ska stoppa årets influensa

Västra götalandsregionen

Förra året blev många sjuka trots att de vaccinerat sig mot influensan. Därför har Västra Götalandsregionen inför årets influensasäsong säkrat upp med ett bredare vaccin. Från och med den 6 november kan du vaccinera dig på din vårdcentral.

Influensa är en virusinfektion som beräknas drabba mellan 200 000 och upp till 1,5 miljoner svenskar varje år. De vanligaste symptomen är plötslig hög feber, huvud- och muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon.

Förra säsongens influensa slog hårt och ovanligt många insjuknade, vissa trots vaccination. Ett skäl till detta var att den bedömning världshälsoorganisationen (WHO) hade gjort inför fjolårets säsong inte stämde med hur influensan faktiskt blev. Vaccinet hade därför dålig effekt.

– Det är inte så lätt att bedöma vilka influensastammar vi behöver skydda oss emot. Just förra året gick man på fel linje av influensa B, säger Gunilla Ockborn, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Influensaviruset är exremt föränderligt. Influensa A är det virus som är bäst på att förändra sig och som kan orsaka pandemier som Spanska sjukan, Asiaten och Svininfluensan. Influensa B finns egentligen bara i två olika stammar men kan ge lika svår sjukdom hos personer med sämre immunförsvar.

Tidigare har det vaccin som Västra Götalandsregionen köpt in haft tre stammar, två av influensa A och en av influensa B. Det vaccin man nu satsar på är ett så kallat fyrvalent vaccin.

– Det innehåller två stammar av vardera A och B. Det är av samma sort som använts tidigare men har ytterligare en stam B, säger Gunilla Ockborn.

Förhoppningen är att det bredare vaccinet ska ge ett bättre skydd.

– Sannolikt kommer färre personer som vaccinerat sig att bli allvarligt sjuka, säger Gunilla Ockborn.

Varför har det inte varit två stammar av B i vaccinet tidigare?

– Det har funnits tillgängligt i Nordamerika under ett antal år men kommit hit först nu. Det är väldigt dyrt att framställa vaccin så det är förmodligen av produktionsskäl, säger Gunilla Ockborn.

Är riskerna för biverkningar större med det nya vaccinet?

– Det är ingen skillnad på det nya fyrvalenta vaccinet och det som använts tidigare. Det är ett väl beprövat vaccin, säger Gunilla Ockborn.

Det nya vaccinet är dyrare per dos att köpa in men det kommer inte att drabba de som väljer att vaccinera sig inför nästa säsong.

Tillhör man en riskgrupper är rekomendationen i Västra Götalandsregionen att man vaccinerar sig mot influensan.

– Influensa är oftast ofarlig, men den som är över 65 år, har en kronisk sjukdom eller är gravid har större risk för att bli svårt sjuk och även drabbas av allvarliga följdsjukdomar som lunginflammation eller blodförgiftning, säger Gunilla Ockborn.

Hon berättar att det även finns dolda riskgrupper.

– Man löper till exempel större risk att bli allvarligt sjuk om man är gravt överviktigt.

Gunilla Ockborn säger att vaccin är det bästa skyddet som finns mot influensa. Även om du trots vaccination blir sjuk i influensa så blir sjukdomen oftast lindrigare.

– Och det är viktigt att vaccinera sig varje år eftersom viruset har hög föränderlighet.

För den som har svårt att komma ihåg när det är dags för vaccination erbjuder nu Smittskydd Västra Götaland en SMS-tjänst. Om du anmäler ditt mobiltelefonnummer till tjänsten, kommer du årligen få en sms-påminnelse när det är dags för vaccination. Du kan därefter kontakta din vårdcentral för att bli vaccinerad.