Val 2018 och Sverige 2040

Partille

Valet 2018 är mycket avgörande för Sveriges framtid. Just nu pågår en genomgripande samhällsförändring i hela världen, i Sverige och även i Partille. Ekonomiska, tekniska, kulturella och sociala förändringar skapar oro och kräver nya politik, nya idéer och en ny struktur som svarar mot dagens mångfaldssamhälle.
Hur ska Sverige och svenska samhället se ut år 2040?

Vi ser tre scenarier framför oss:
Det första är ett samhälle där välfärden inte finns kvar för alla, utan bara för rika. Ett samhället splittrat och ännu mer polariserat i fattig-rik, invandrare-svensk, arbetare-arbetslös, sjuka-friska, kvinnor-män och ekonomisk utveckling-miljö. Där gäller egoism, girighet, orättvisor, ojämlikhet, kriminalitet, otrygghet. Tillbaka till en tid innan de reformer genomdrevs som skapade stora delar av vår nutida välfärd. Fram mot en ojämlik tid där miljö- och klimathotet är ännu större, om det är inte försent.

Ett andra skräckscenarie är ett samhälle som styrs av nazistiska och fascistiska ideologier. Dessa alternativ är tyvärr inte bara skräckscenarier, utan en reell risk. Vi kan bara påminna 1920 och 30-talets Tyskland och Europa och jämföra nutidens utveckling i Sverige och hela Europa. Odemokratiska rörelser som via propaganda om skillnader mellan människor utnyttjar demokratiska processer för att ta över makt och efter fullbordat faktum demonterar de institutioner och bärande grundlagar som garanterar demokratin och iden om allas lika värde.

Det tredje scenariet är det som vi i Vänsterpartiet strävar mot. Det är ett samhälle där välfärden är till för alla, oavsett människans klass/etnicitet/kön. Mångfalden ger dynamik, livskvalité och ett spännande kulturliv till samhället. Ett samhälle där arbetslöshet inte längre är ett problem och 6 timmars arbetsdag gäller. Där gäller solidaritet, gemenskap, rättvisa, jämlikhet. Utveckling och miljö är inte längre motsatspar. Välfärden och demokrati utvecklas så alla grundläggande mänskliga rättigheter gäller för alla.

För detta behövs Vänsterpartiets politik. Det behövs ett mycket starkare Vänsterparti för att genomföra reformer tillsammans med andra progressiva krafter. Vänsterpartiet behövs för att motverka rasism och orättvisor, vänsterpartiet behövs för miljön!
9 september valets resultat ska påverka mycket av Sveriges framtid. Vägvalet ska leda landet till ett av de tre alternativ samhälle. Och det är nu du kan påverka. Framtiden ligger i mitt ansvar, ditt ansvar, allas ansvar. Använd din röst på rätt sätt för att skapa ett solidariskt, jämlikt, rättvist och demokratiskt framtida samhälle.

Hamza Demir
Riksdagsledamot Vänsterpartiet
Karin Jaxmark
Riksdagskandidat från Partille, Vänsterpartiet