Utan förskolepersonal stannar Partille

Partille

I våras gjorde Alliansen i Partille ett försök att tysta ner en yrkesgrupp som under flera år pressats till den grad att de blivit sjuka. Bakgrunden var en t-shirt med texten “Pressat läge” som uppmärksammade de stora barngrupperna på förskolan. En konsekvens av att Alliansen under sin tid vid makten plockat bort det riktmärke som tidigare hade styrt gruppstorleken. Trots att den rödgröna regeringen tillsammans med Vänsterpartiet återinfört riktmärket har arbetet gått långsamt med att minska barnantalet på många av landets förskolor. Alliansens Partille är en av de kommuner som är sämst i klassen sett till barngruppernas storlek. Här har de pressade arbetsförhållandena medfört att sjuktalen bland personalen stigit till över tio procent. Ingen bra reklam för en kommun som vill växa och är i behov att nyanställa de kommande åren.

Vänsterpartiet Partille går till val på att sänka arbetstiden från 40 till 35 timmar i veckan med bibehållen lön för alla förskollärare och barnskötare. Det ligger i vårt intresse att värna om personalens arbetsmiljö och hälsa. Endast så kan vi locka ny personal och framförallt få den nuvarande personalen att stanna och ha ork att utföra sitt jobb utan att bli sjuka. Arbetstidsförkortningar har på flera andra ställen fått just den effekten. Kirurgen på Möndals sjukhus och äldreboendena i Svartedalen i Göteborg är två lysande exempel.

En arbetstidsförkortning är endast möjlig om vi byter ut Alliansen “snålhetskultur” mot ett rödgrönt styre som ser till barnen och personalens behov och inte till den egna plånboken. Västsveriges lägsta kommunalskatt är ett hot mot den långsiktiga stabiliteten inom den kommunala välfärden. Vem vill ta anställning i en kommun där jobbet gör en sjuk? Vem vill lämna sitt barn på förskolan i vetskapen att personalen upplever miljön som ohälsosam? På söndag är det du som väljer mellan barnen bästa eller den egna plånboken. Det räcker att tänka på var hjärtat sitter när du lägger din röst!

Linus Johansson
Vänsterpartiet Partille