Svar till ”Vi vill se en varsam utbyggnad” PT 30/8

Partille

Svar till ”Vi vill se en varsam utbyggnad” PT 30/8

Nu kan vi läsa i Partille tidning att Partillemoderaterna inte längre vill bygga höga hus framför villor och bostadsrätter vid Vallhamra i Sävedalen.

Man skall naturligtvis bli glad över det nya beskedet. Moderaterna har ju tidigare varit med och antagit en plan med illustrationer på tät storstadsbebyggelse, sex till sju våningar hög längs Ugglumsvägen. Som partillebo tror man ju de ledande partierna vet vad de är med och beslutar. Beslutet att anta Ecoparken tog man dessutom utan att bry sig om alla de över 200 skrivelserna från kommunens invånare eller skrivelser från länsstyrelsen och naturskyddsföreningen med flera som skrev att planen måste förtydligas och omarbetas. Man beslutade sig istället för att inte bry sig om kritiken. Man antog sina vägplaner gömda i en ecopark utan nästan några ändringar alls.
Moderater, socialdemokrater och liberaler i Partille har sedan 1980-talet konsekvent arbetat för att få bygga väg i vårt fantastiska naturområde. Man bryr sig inte om folkomröstningen eller folkopinionen utan fortsätter att driva sina vägplanerna som bygger på devisen från 1900-talet att mer vägar och trafik skall lösa våra problem.

Man kan undra var det nyvaknade intresset för höjden på byggnationen vid Vallhamra kommer i från? Som Partillebo och boende i Sävedalen kan vi använda vår rösträtt och rösta på något av de andra fem partierna som säkert säger nej till överexploatering av våra närmiljöer och våra gröna områden samt snällt be alla andra Partillebor om hjälp.

Rädda Sävedalen