Svar till Linus ­Johansson (V), PT 30/8

Partille

Svar till Linus ­Johansson (V), PT 30/8

Intressant att Linus Johansson och Vänsterpartiet i Partille förespråkar obligatoriskt skolval då Vänsterpartiet nationellt inte ville införa det obligatoriskt som skolkommission föreslog! Det förslaget ville ni slänga i papperskorgen. Glädjande kan vi tala om att vi har ett obligatoriskt skolval i Partille, alla föräldrar som har barn som skall börja förskoleklass behöver aktivt välja skola. Är det fler elever som väljer en skola än vad det finns platser så gäller närhetsprincipen samt syskonförtur.

Ja, vi sa blankt nej till att lottning skulle avgöra vilken skola eleven skulle gå i istället för att närhetsprincipen eller syskonförtur skulle gälla. Lottning skulle kunna leda till att elever behöver åka kors och tvärs över hela Partille för att komma till sin lottade skolplacering, det ställer vi inte upp på.

Det fria skolvalet är ett verktyg för att bryta skolsegregationen, och där gör många friskolor en jätteinsats. Vi behöver också tänka på hur och var vi bygger nya bostäder, så att vi bygger med blandade boendeformer i alla områden.
Nationellt driver vi Moderater att alla skolor skall vara bra skolor. Vi behöver skärpa kvalitetskontrollerna och sätta in åtgärdspaket till skolor som inte levererar bra resultat och ytterst lägga ned skolor som inte fungerar, oavsett om dom är kommunala eller fristående. Likaledes har alla elever rätt till en bra skola, oavsett var man bor i kommunen.
Det snudd på en skamlig inställning ni i vänstern har till företagare oavsett i vilken bransch det gäller. Er så kallade vinstjakt och påståenden om övervinster i välfärden stämmer ju inte. Marginalerna är ytterst små och marginaler behöver alla verksamheter ha såväl kommunala som privata. Det blev väldigt tydligt i utfrågningen av Jonas Sjöstedt i SVT att all privategendom skall avskaffas och att företagare som byggt upp sina bolag inte skall få äga dem, det är extremt!

Vänsterns politik strider till och med mot FN’s deklaration om mänskliga rättigheter ”Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra”!
Vi Moderater värnar valfrihet och rätten att äga egendom!

Angela Fasth (M)
Marith Hesse (M)