Straffas för fördröjd insats

Partille

Partille kommun har tagit alldeles för lång tid på sig att verkställa ett beslut som gett en invånare rätt till en insats. Det konstaterar Förvaltningsrätten i Göteborg som dömer kommunen att betala en straffavgift på 35 469 kronor till staten.
Partille kommun har beviljat en man bistånd i form av boendestöd den 2 augusti 2016. Förvaltningsrätten konstaterar att dröjsmålet har medfört att det aktuella biståndet inte har tillhandhållits inom skälig tid. Förvaltningsrätten bifaller IVO:s ansökan om särskild avgift och fastställer att Partille kommun ska åläggas att betala en särskild avgift på yrkade 35 469 kronor.

  • Adam Andersson031-98 50 67