Replik på svar från Moderaterna angående barnens trafiksäkerhet

Partille

I förra veckans PT fick jag svar på min insändare om hur moderaterna i Partille i alla lägen väljer att prioritera framkomlighet med bil framför barnens trafiksäkerhet.

Kommunens tjänstemän konstaterade 2015 att 90 procent av bilisterna kör för fort på Sotenäsvägen. Toppnotering från mätningen var 78 km/h. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Kommunen har gjort några åtgärder av kosmetisk karaktär. Vi närboende har själva, så sent som i våras, mätt hastigheten på gatan och kan konstatera att genomförda åtgärder har en mycket begränsad effekt.

De moderaterna ledamöterna i Bygg och Miljönämnden skriver att jag vill ha säkerhet framför egen dörr. Det är sant – jag tillhör ett av de 54 av 58 hushåll längs Sotenäsvägen som i en gemensam skrivelse till kommunen krävt åtgärder för lägre hastigheter och minskad trafik. Gemensamt för oss är att vi vill ha en säker livsmiljö och känner oro för egna och andras barn som vistas på Sotenäsvägen. Det är beklämmande att de moderata ledamöterna framställer oss som egoistiska gnällspikar som tycker att våra barn är så mycket värda att bilisterna ska bli tvungna att hålla hastighetsgränserna. Det är oförskämt att insinuera att jag skulle vilja se ökad trafik och höga hastigheter på mina grannars gator till fördel för min egen gata. Mina barn, tillsammans med sina vänner, går och cyklar dagligen på alla dessa villagator i Sävedalen mellan skolan, kompisar och hemmen. Trafiksäkerheten för barn måste ses ur ett helhetsperspektiv på alla gator för att barn och unga ska kunna röra sig fritt. Där är vi överens. Vi har ett hårt belastat trafiksystem i Sävedalen, men ska man i det läget inte försöka minska bilåkandet till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik? Varför är moderaterna så styvnackat emot trafiksäkerhetshöjande åtgärder? Jag ser inget annat svar än att i moderaternas Partille är framkomlighet och frihet att köra bil, med valfri hastighet – en större rättighet än barnens rätt till liv, säkerhet och att kunna röra sig fritt i sin hemmiljö.

Kristian Käll