Orättvisa levnadsvillkor

Partille

Du har ätit kvällsmat och kanske sett en liten stund på TV så nu är det dags att gå och lägga sig. Du, i det här fallet, är inte sex år utan tjugosex.
Simning är den enda form av motion du tycker om men eftersom simhallen i Furulund stängts så får du inte fortsätta simma, det finns nämligen ingen personal som kan följa med till t ex Valhalla. Du tycker inte om att promenera men måste ändå göra det, det är den enda fysiska aktivitet som erbjuds.
”I rätten till ett gott och självständigt liv ingår att ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Du skall också kunna vara med i samhällslivet och t ex ta del av kultur- och fritidsutbudet på samma villkor som andra”. LSS lagen.

Alla människors lika värde står inte i strid med att några medborgare har rättigheter som andra saknar. Det här är bara tre exempel av många från vardagen för dem som är hänvisade att bo i kommunens boende för personer med funktionsvariationer. Det finns ingen valfrihet för den som är född med någon form av funktionsvariation. De som har resursstarka anhöriga får ändå möjlighet att ”ta del av kultur- och fritidsutbudet”. Oron för sitt barn tar aldrig slut för föräldrarna i Partille kommun.
För att komma till rätta med detta går Socialdemokraterna till val på att det är den enskildes behov som styr verksamheten.

Kaisa Blank Nordmark (S)