Missvisande beskrivning om SD:s roll i Ecoparksomröstningen

Partille

Partille Tidning hade förra veckan en bilaga i form av en kampanjtidning från Sverigedemokraterna angående den planerade byggnationen i främst Ecoparksprojektet. SD gör i bilagan sitt bästa för att beskriva sig själv som partiet som står mellan Partille och avgrunden. Vad SD glömmer berätta är att man själv gjort att de planer man vänder sig emot kommit närmare att verkställas. Bakgrunden är följande.

I kampanjtidningen hänvisar SD till en folder som partiet skickade ut i början av juni. På sidan tre i foldern angav SD under rubriken ”Vi säger nej till Partille Eco Park i den nuvarande utformningen” att SD är emot bygget av ”6-8 våningshus nära befintlig bebyggelse” (st 1–2) och att SD ”även röstat nej till planerna ….” (st 3).
Kristdemokraterna delar i sak SD:s och flera andra partiers nej till Ecoparkspaketet såtillvida att vi inte vill genomföra byggena av en bilväg i Finngösaravinen och av höghus längs Ugglumsleden i Sävedalen. Samtidigt noterar vi att formuleringarna i SD:s folder tillsammans med kampanjtidningen riskerar att ge läsarna uppfattningen att SD konsekvent röstat nej till Ecoparksförslaget. En mer korrekt beskrivning är istället att det var SD som tidigare i år orsakade att en översiktsplan för Ecoparken antogs.

SD:s kampanjtidning och juni-folder utelämnar nämligen att två av fem SD-ledamöter uteblev från det sammanträde i kommunfullmäktige den 27 mars 2018 där översiktsplanen för Ecoparken behandlades. De partier som helt eller delvis var emot översiktsplanen avseende Ecoparken hade enats om att yrka på återremiss av förslaget. Hade SD haft större uppslutning så hade yrkandet kunnat röstas igenom, det hade räckt med ytterligare en (1) röst för att nå den tredjedel av ledamöterna som krävdes för bifall till återremiss (förslaget om återremiss fick stöd av Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och de tre närvarande SD-ledamöterna). SD:s manfall var direkt avgörande för att en majoritet i kommunfullmäktige kunde rösta igenom förslaget till översiktsplan i sin helhet.

Det hela hade kunnat vara en olycklig slump men frånvaro på SD:s platser i fullmäktige har under den senaste mandatperioden varit ett återkommande tema. En fullmäktigeledamot har beskrivit det som att SD är fulltaliga när frågor som rör migration skall behandlas i fullmäktige men annars är sämre på att samla sina ledamöter. För den som är motståndare till Ecoparksprojektet och helst ser att det parti man röstar även driver frågan i den politiska vardagen finns fyra andra partier att välja på.

Anders Midby
Ordförande, Kristdemokraterna i Partille