Arkivbild: PER ANGER

Kräver kommunen på miljonskadestånd

Partille

I flera år kämpade familjen Billö mot kommunen för att anpassa skolgången efter barnens överkänslighet. 2014 gav skolinspektionen familjen rätt och nu kräver de kommunen på ersättning för förlorad inkomst under åren som barnen inte kunde vistas i skolan.

Partille Tidning har tidigare berätta om familjen Billö som 2010 insjuknade efter att ha bott i ett mögelskadat hus i Sävedalen. Alla fyra barnen utvecklade en överkänslighet mot mögel och andra ämnen – MCS, Multiple chemical sensitivity. Ganska snart visade sig att det skulle bli problem med den anpassade skolgången som barnens diagnos kräver.

Lång konflikt
Konflikten med Partille kommun började när yngsta sonen skulle få sin plats i förskolan i början av 2011. Den då ettåriga pojken fick hög feber och kunde inte vistas i lokalerna. Efter lite efterforskningar visade det sig att förskolan hade mögelskador. Pojken hölls därefter hemma och föräldrarna kunde inte återgå till sina arbeten. I början av 2012 blev sonen erbjuden en ny plats på en annan förskola men även där förekom fukt- och mögelfläckar som gjorde pojken sjuk.
Efter det kämpade familjen under flera år för att barnen skulle få en miljö i skola och förskola där de kunde fungera och tillgodogöra sig all undervisning de har rätt till. Men trots att Skolinspektionen gav familjen rätt och begärde att kommunen skulle vidta de åtgärder som krävdes för att eleverna skulle fullgöra sin skolgång fungerade det inte och familjen flyttade från kommunen 2015.
– Vi upplevde inte att det fanns någon vilja från kommunens sida att hitta en lösning och bestämde oss därför för att flytta, säger Lisa Billö.
Konflikten med kommunen har enligt makarna Billö kostat familjen enorma summor i inkomstförlust då de tvingats vara hemma med barnen som inte kunnat gå till skolan och förskolan utan att bli sjuka. 2013 skickade makarna in en första faktura till kommunen.

Ersättningskrav
– Jag påtalade deras ansvar att utreda frågan om förmögenhetsskada men det anmäldes aldrig till försäkringsbolaget. Inte förrän jag påtalade problemet på nytt efter att en ny förvaltningschef tillsatts lyfte kommunen frågan och det var 2015, säger Sven-Olof Billö.
I juli 2015 meddelade kommunens försäkringsbolag att skadan anmälts för sent och att man därför inte kan lämna försäkringsskydd. Sedan dess har ersättningskravet legat i process och i juli 2017 skickade paret via sin advokat in en stämningsansökan gällande skadestånd för inkomstförlust för åren 2011-2015. Totalt rör det sig om 5,9 miljoner kronor plus dröjsmålsränta.
Efter en lång handläggning och en lång process hoppas nu makarna Billö att deras resa kan få ett slut.
– I maj var allt färdigt för förhandling men kommunen tog inte emot delgivningen. Nu har en förenklad delgivning gått ut och den 10 september kommer tingsrätten att hålla en muntlig förberedelse i målet, säger Sven-Olof Billö.

Bestrider alla punkter
Kommunen bestrider samtliga av Sven-Olof Billö och Lisa Billös yrkanden. I ett yttrande till tingsrätten skriver man ”Makarna Billö anser att kommunen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder, medan kommunens uppfattning är att adekvata åtgärder har vidtagits i enlighet med skollagens bestämmelser”.
Vad gäller fel eller försummelse vid myndighetsutövning bestrider kommunen att barnens problem har varit av den dignitet som makarna Billö gör gällande. Kommunen bestrider makarnas påstående om inkomstförlust under åren 2011 till 2015 med att makarna inte under några omständigheter ha haft de påstådda inkomsterna. Man bestrider även att makarnas påstådda inkomstförlust har samband med kommunens agerande. ”Kommunen är av uppfattningen att orsaken till att makarna Billö inte har förvärvsarbetat är andra än Kommunens påstått felaktiga eller försumliga agerande”, skriver man i sitt svaromål.

Vill inte kommentera
Karl-Olof Petersson förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Partille kommun vill inte kommentera ärendet.
– Det är inget jag vill ­kommentera under pågående utredning, säger han.
Makarna Billö menar att ­domen kan bli viktig även för andra.
– Vi hoppas förstås på upprättelse för den tid som varit, så att vi kan gå vidare. Det känns otäckt att bli ifrågasatt på ett plan som innebär att en förvaltning går emot vården och gör egna medicinska bedömningar. Domen blir viktig för många föräldrar vars barn inte får rätt stöd i skolan, som följd av förvaltningar som gör egna medicinska bedömningar i syfte att slippa ta ansvar, säger Sven-Olof Billö.