• Bild: Redaktion
  • Bild: Privat
    Manifestation. Tusentals upprörda förskollärare och föräldrar deltog i lördags i Förskoleupprorets manifestation i Göteborg för mindre barngrupper och färre barn per pedagog.

JO granskar tröjförbudet

Partille

I våras ­beslutade Partille kommun att förbjuda sina förskoleanställda att bära Förskoleupprorets kampanjtröjor under arbetstid med hänvisning till att det skulle handla om politisk propaganda. Nu granskas kommunens agerande av JO efter ett flertal anmälningar mot besluten från personal och fackförbund

– Vi ser detta som en principiellt viktig prövning för alla offentliganställda, säger Alexander Köhn, ordförande i Lärarförbundet i Partille.

Det var i mitten av april som Partille kommun satte stopp för Förskoleupprorets tröjor med trycket ”#pressatläge” under arbetstid.

– Vi kan inte värdera från fall till fall vad som är rätt och fel eller bra och dåligt. Därför säger vi att politisk opinion inte är något vi håller på med på arbetstid, sade kommunens personalchef Mats Nilsson då till Partille Tidning.

Lärarförbundet såg mycket allvarligt på att kommunen, som politiskt styrd organisation, fattade ett beslut som undanröjde ställningstagande och menade att det i grunden är en demokratifråga. I juni lämnade förbundet in en anmälan till JO som nu alltså valt att granska kommunens agerande.

Betyder mycket

Styrelsen för det lokala förbundet, med Alexander Köhn i spetsen, menar att JO:s beslut kommer att betyder otroligt mycket då det handlar om mer än bara en specifik kampanj.

– Vi kan inte ens bära de tröjor som vi tagit fram särskilt inför valet. Men det handlar framför allt om det större perspektivet här, om demokrati- och yttrandefrihetsfrågan. JO:s beslut kan antingen leda till att klockan vrids tillbaka decennier på området, eller att det blir fritt fram för offentligt anställda och fack att yttra åsikter på det här sättet även om arbetsgivaren misstycker, säger Alexander Köhn.

Välkomnar en prövning

Även Partille kommun ställer sig positiva till att JO granskar ärendet.

– Jag tycker att det är bra att man får frågan prövad ur ett rättsligt perspektiv, sa kommunchef Per Bäckström till Partille Tidning i samband med att förbundet anmälde kommunen.

JO kommer även att granska Göteborgs kommun som också blivit anmälda för att ha rekommenderat förskolechefer i Göteborgs stad att inte tillåta sin personal att bära liknande kläder. Enligt en JO-anmälan ska personal i Göteborg även ha hotats med avstängning utan lön om de inte tagit av sig så kallade pins med texten ”Stopp färre barn nu!”.

Justitieombudsmannen (JO) kräver att kommunstyrelsen i Partille kommun yttrar sig över de klagomål som anmälts till JO senast 1 november. Det samma gäller för Göteborgs kommun.