IVO kritiserar socialtjänsten

Partille

Socialtjänsten i Partille får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att inte ha följt upp situationen för en tidigare familjehemsplacerad flicka.

IVO riktar kritik mot social- och arbetsnämnden i Partille efter en utredning som visar att brister i nämndens bedömning kan ha medfört att en tidigare familjehemsplacerad flicka inte har fått de insatser som hon har rätt till.

Social- och arbetsnämnden har i sin utredning av flickans ärende gjort bedömningen att det före­ligger behov av insatser, dels familjehemsplacering och dels öppenvård. Samtidigt har man felaktigt bedömt att det fanns samtycke till föreslagna insatser och därför bedömt att vård enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) inte är tillämpligt. De föreslagna insatserna har därför inte gått att genomföra, något som IVO anser utgör en risk för att flickan inte har fått de insatser hon haft rätt till.

IVO anser även att nämnden brustit när man inte har fattat beslut om att följa upp flickans situation med motiveringen att det på grund av mammans inställning inte hade kunnat leda till frivilliga insatser.

Ärendet avslutas i och med den framförda kritiken.