Hjälp oss rädda din vårdcentral!

Partille

Vi moderater står upp för alla de 720 000 människor i Västra Götaland som valt en privat vårdcentral! Vi står upp för valfriheten som med vårt Vårdval Vårdcentral inneburit att omkring 100 privata vårdcentraler kunnat bidra till ökad tillgänglighet för patienterna.

Vårdcentraler i hela Västra Götalandsregionen hotas av stängning. (S) och (V) vill, om de får makten, göra nya försök att få igenom lagar för att motverka privata utförare inom vården som kommer få stora konsekvenser för alternativa utförare inom vård, skola och omsorg. De vill t ex riva upp och avskaffa Lagen om Valfrihet (LOV).
Om (S) och (V) får bestämma riskerar därmed ca 100 vårdcentraler, d v s omkring hälften av de totalt 200 vårdcentralerna i Västra Götaland, att tvingas stänga. Inte för att de är dåliga – utan enbart på grund av att de ägs och drivs av andra än Västra Götalandsregionen. I Partille handlar det om Capio Vårdcentral Sävedalen och Sävedalens Vårdcentral och totalt runt 17 000 listade patienter.

För oss moderater är det inte driftsformen som är det viktigaste, utan vårdens kvalitet och tillgänglighet. Vi vill låta alla goda krafter bidra till att skapa en tillgänglig och bra vård i hela regionen och vi vill behålla de 100 nya vårdcentralerna. Hjälp oss rädda din vårdcentral! Rösta på Moderaterna den 9 september!

Henrik Ripa (M)
Regionfullmäktigekandidat
Marith Hesse (M)
Regionfullmäktigekandidat