Hemtjänsten

Partille

Självklart ska hemtjänsten leverera en trygg och värdig omsorg vilket tydligt framgick att insändaren ”undersköterska” menade. Men hur viktigt är det att den som ska leverera en trygg och värdig omsorg får uppleva en rimlig arbetsbelastning? Jag uppfattade inte att ordförande för vård och omsorgsnämnden på något sätt adresserade de svårigheter som insändaren påtalade.

  • En annan undersköterska i hemtjänsten