• Skärmdump
    LÄNGRE VÄNTETIDER. Förra sommaren gick Partille kommun ut med att man inte klarade handläggningstiderna. Vid årsskiftet träder en ny lag i kraft som gör att kommunen tvingas reducera priset om man inte klarar tidsfristen.
  • Bild: HENRIK KJELLBERG
    Hadar Kronberg.

Försenat bygglov ska ge rabatt

Partille

Segdragen bygglovshantering kan i framtiden stå kommunen dyrt. Vid årsskiftet införs en ny lag som ger rabatt vid försening. En femtedel av kostnaden kommer tas bort varje vecka ärendet går över tiden

Lagändringen, som träder i kraft 1 januari 2019, innebär att kommunernas byggnadsnämnder tvingas till att minska avgifterna, för bygglov eller förhandsbesked, om handläggningstiderna överskrider tidsfristen på tio veckor.

Detta dock förutsatt att en fullständig ansökan finns inlämnad från början. Kommunen har också möjlighet, om behov av större utredning föreligger, förlänga tiden med ytterligare tio veckor. Handlar det om åtgärder som inte kräver bygglov ska anmälaren få beslut inom fyra veckor, alternativt åtta ”om frågan är av större vikt eller principiell betydelse”, som det står i riksdagens beslut.

Avgiften ska reduceras med en femtedel varje vecka som tidsfristen överskrids. Och det övergripande syftet är att skapa en effektiv byggprocess.

I Partille har man tidigare haft svårt att klara tidsfristen, så sent som förra sommaren gick man ut med att man inte klarade att hålla tidsgränsen på grund av högt tryck på bygglovsenheten. Men enligt Hadar Kronberg (M), ordförande i bygg- och miljönämnden, har man kommit till rätta med problemen.

– Förut hade vi en handläggningstid på 15-16 veckor men vi har jobbat stadigt med det här och är nu nere på en nivå som är godtagbar, säger han.

Han berättar att förvaltningen haft en konsult inne som har tittat på hur handläggarna arbetar.

– Med hjälp av konsulten har vi lagt om hur vi arbetar. Nu har vi en typ av förhandsgranskning som är väldigt bra och som har gjort att vi inte fastnar på tidskrävande ärenden på samma sätt som tidigare, säger Hadar Kronberg (M).

Att man tidigare haft problem att klara handläggningen inom tidsramen är inget som oroar Hadar Kronberg (M) inför den kommande lagändringen.

– Vi har koll på det hela tiden och idag klarar vi 100 procent av ärendena inom den bestämda tidsramen så det är inget att oroa sig över, säger han.