Finngösavägen ingen svartvit fråga

Partille

Väg genom Finngösaravinen är ingen svartvit fråga även om vissa vill göra den till detta. Liberalerna är av tradition inga tillskyndare av nya vägar om man kan undvika detta. Det var vi som stoppade Ugglumsleden.
Idag finns förutom vägen från Östra Sjukhuset tre tillfartsvägar till södra Sävedalen nämligen Brattåskärrsvägen, Sotenäsvägen och Ringvägen vilka alla är omgivna av bostäder och har alla direktutfarter från villafastigheter ut i gatan. Detta är således ur trafiksynpunkt dåliga väglösningar.

Till detta kommer att alla partier har varit överens om och släppt fram Vallhamra centrum vilket klart ökar trafiken till Södra Sävedalen.

Efter stor vånda har vi därför sagt ja till en lokalväg, obs bara lokalväg, för att avlasta dessa tre lokalgator i Sävedalen från genomfartstrafik. Den ska inte ha direktkoppling till motorvägen. Denna lokalväg kommer att ligga i östra kanten av befintlig bebyggelse men nedsänkt så att den inte ska störa befintlig bebyggelse.
Anmärkas bör att Finngösaravinen till följd av rasrisk är till stor del kuverterad tillsammans med dess fortsättning i Sävedalen och är således ingen naturlig bäck. Vidare så berörs inte naturområdet öster om bäcken vilket är viktigt för oss.

Vi är också negativa till den mastodontartade bebyggelse som finns i förslaget till Eko-park och ska det byggas något så ska det vara i samförstånd med och inte i strid mot berörda boende.

Per-Gunnar Andersson
Liberalerna