Finngösaravinen i odemokratisk repris

Partille

År 2004 röstade dryga 60 procent av oss nej till en Finngösaled. Härmed borde vår oas ha varit räddad. Kommunalrådet – densamme som idag – lovade dessutom att folkets röst skulle gälla. Men sveket blev strax tydligt när en ny översiktsplan antogs.

Hur kunde du, du som är folkets röst glömma
hur kunde du leka kurragömma med den sanning som är demokratins enda segel
spegeln som aldrig glömmer ett svek

Tiden gick, men för två år sen trädde kommunalrådet ut på arenan, iklädd en kejserlig dress. Partille Eco Park föddes, en ojämförligt grönmålad skapelse. Löftesbrottet försvarades med att alstret är superekologisk. Men vi i Vänsterpartiet ser inget annat än mörkblåa dunster.

Under tiotusen år har Finngösaravinen formats. Här finns en uppsjö rödlistade arter. Förra året dokumenterades de höga naturvärdena ännu en gång. Därför söker sig naturmänniskor till vår ravin, men framförallt bjuder den oss trygga upplevelser och rofylld avkoppling. Snarast bör vi därför förvandla vår oas till ett naturreservat. Kommunalrådets besked var emellertid totalt väsensskilt:
Sex tusen bilar ska dagligen trafikera den extremt trånga ravinen. På ett mirakulöst sätt ska fordonen trängas med gående, cyklister, får och getter! Den hundra meter breda och tio meter djupa ravinen ska dessutom rymma rastplatser, pulkabackar, utegym för seniorer, spänger över bäcken, skogslekplats, mountinbikestigar, reputmaningar i branten, utsiktstorn, en damm och ett fähus. Kommunalrådet vill, alltså, ersätta vår levande naturjuvel med upplevelsekonsumtion tätt intill ny höghusbebyggelse – för även detta ingår i Eco Park-projektet. Eller är väl snarare dess motor.

Vi i V menar att ekologi formas av ett mångtusenårigt växt- och djurliv. Vår inre syn anar en kejsare som har ersatt den hållbara klädnaden med en naken chimär.
Ett översiktligt planförslag har manglats genom fullmäktige. Det tänkta nästa steget utgörs av bindande detaljplaner – men däremellan kommer valet. Vi i V vill rädda vår gröna oas och i samma stund garantera demokratin. Därför säger vi vårt tydliga NEJ till en bluffgrönt målad Eco Park.

Katarina Lindström
Vänsterpartiet